Haigla asub arendama õendusabikeskust

Kuressaare haigla sihtasutus soovib linnavalitsuselt saada sihtasutuse omandisse Aia tänaval asuvat polikliinikuhoonet, et asuda Euroopa Liidu toetusel arendama hooldus- ja õendusabikeskust.

Haigla sihtasutuse esimees Viktor Sarapuu kirjutas Kuressaare linnavalitsusele, et Kuressaares pakutavate hooldus- ja õendusabi teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning hooldusravi kompleksseks arendamiseks on vaja kaasata ka polikliinikuhoone.

Haigla infrastruktuuri parendamiseks on raha võimalik taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondist, kuid sealt toetatakse üksnes haiglate omanduses olevate hoonete rekonstrueerimist. Praegu on Kuressaares Aia tänav 25A asuv polikliinikuhoone haigla sihtasutuse kasutusvalduses.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus ütles Oma Saarele, et linnavalitsus kujundab oma seisukoha polikliinikuhoone üleandmise kohta sihtasutusele järgmisel nädalal.

“Lõpliku otsuse peaks langetama linnavolikogu ning tõenäoliselt jõuab vastav eelnõu volikogu juunikuu istungi päevakorda,” lisas Tiidus. Linnapea sõnul on oluline, et Kuressaare haigla saaks raha investeeringuteks ning selle tulemusena laieneks inimeste vajadustele vastavate hooldusraviteenuste valik.

Kuressaare haigla sihtasutuse hooldusravi arengukava kohaselt peab haiglas peale aktiivravi arendama ka hooldus- ja õendusteenuseid pakkuvat õendus- ja hoolduskeskust. Keskus loodi haigla struktuuriüksusena eelmisel aastal ja selle koosseisu kuuluvad statsionaarne õendusabi, koduõendus ja hooldekodu.

Print Friendly, PDF & Email