135 aastat Süd(d)amest tulevat laulu Kärlal

135 aastat Süd(d)amest tulevat laulu Kärlal

TANTSULE: Kärla tantsurühm Kadaka Mari, juhendaja Virge Varilepp.

135 aastat tagasi asutas Kärla koolmeister-köster-koorijuht Peeter Südda siinmail esimese laulukoori, mõni aasta hiljem esimese raamatukogu ja pasunakoori. Sestpeale on pea igal kevadel Kärla pargis kohalike isetegevuslaste eestvedamisel toimunud pargikontserdid.

1910. a 12. mail ilmunud ajaleht Hääl kirjutas: Pühapäeval, 16. skp. panewad kohalikud laulu ja näitekunsti sõbrad härrade A. Sirpi ja M. Lingi ettewõttel suure pidu toime. Algus kell 3 pääle lõunat. Loota wõib, et linnalased nimetatud pidust rohkel arwul saawad osa wõtma…

Siin on kuuse-männa metsad, liiwa-mäed, jõgi. Kõik need on nii harmoonialises kokkukõlas, et Kärla õigusega “Saaremaa Schweitzi” nime ära on teeninud. Pidu plats on kiriku juures, mäe jalal, mida ühest küljest mulisev jõgi ja teiselt kohisewad hiigla männad piirawad… Lähme kõik nimetatud päewaks Kärlale ja näitame pidutegelastele, et meie nende waewarikast tööd õiglaselt hinnata mõistame.

Pühapäeval, 24. mail 2009 kogunes pärastlõunaks Kärla parki 150-pealine lauljate-tantsijate vägi. Teoks sai tänavune Kärla laulu- ja tantsupidu. Meie kultuurielu alustala Peeter Südda haual süütas peotule ja andis selle koos heade soovidega taidlejate perele edasi Kärla vallavolikogu esimees Toivo Vaik. Seejärel liikus väike rongkäik Paul Aava torupillimängu saatel parki peoplatsile.

Kärla pidu algas ja lõppes “Tuljakuga” – peo tantsis avatuks segarühm Tõmba, Jüri ja laulis lõppenuks võimas ühendkoor. Nende kahe teose vahele mahutasid end laulma Kärla põhikooli lastekoor (dirigent Marika Aarnis), Kärla koguduse naiskoor (Ülle Vallaste) ja naiskoorid Piret (Ülle Reinsoo) ning Pihtla Ätsed (Marika Mets), segakoori laule laulsid ühiselt Kärla ja Salme külakoor (Anita Kangur) ning Kaarma segakoor (Sirje Torn).

Lauludele vahelduseks tantsisid Kärla tantsurühmad Tõmba, Jüri ja Kadaka Mari (juhendaja Virge Varilepp), Lümanda 7.–9. kl segarühm, naisrühm Kabujalake ja segarühm Mõnusad (Ulvi Põld) ning Salme Meelespea (Jelena Pšenitšnaja). Ka eesti rahvamuusikat sai kuulda, seda pakkus rahvale Kärla muusikakooli rahvamuusikaansambel.

Kärla laulu- ja tantsupidu läks igati korda, kõik oli kena – kontsert, ilm ja publik. Tänusõnu sai öeldud juba pühapäeval kontserdi lõppedes, aga lehes tahan must-valgel veel kord öelda suur aitäh kõikidele lauljatele-tantsijatele-pillimeestele ja eraldi oma tantsurühmadele piknikulaua katmise eest.

Virge Varilepp
Kärla valla kultuurijuht

Print Friendly, PDF & Email