Keeluvööndi vähendamise idee pani vallajuhid kõhklema (13)

Kihelkonna vallavanema Jüri Saare sõnul suhtuvad vallajuhid kõhklevalt maavanema ettepanekusse alustada menetlust saartel mereäärse ehituskeeluvööndi vähendamiseks 200-lt sajale meetrile.

“Meile jäid arusaamatuks selle soovi põhjendus ja täpsemad argumendid,” ütles Saar, kommenteerides kümmekond päeva tagasi maavalitsuselt saabunud ettepanekut, mida omavalitsusjuhtide kohtumisel arutati.

Oma Saare andmeil arutas eile ametlikult ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut Mustjala vallavolikogu, kes otsustas seda mitte toetada.
Maavanem Toomas Kasemaa sõnas, et maavalitsust ärgitasid küsimusega tegelema ametnikeni jõudvad detailplaneeringud, mis vajasid keskkonnaministri otsust ehituskeeluvööndi vähendamiseks, samuti maavalitsusse jõudvad valdade üldplaneeringud, kus on sätestatud 200-meetrine ehituskeeluvöönd vastavalt seadusele.

“Kuid meil puudub selgus, miks looduskaitseseaduses on mere-
saartel – eriti suurtel meresaartel nagu Saaremaa ja Muhu – kehtestatud 200-meetrine ehituskeeluvöönd. Mille poolest erineb Mandri-Eesti rannik suurte meresaarte rannikust?” küsis Kasemaa. Tema sõnul pole sellele küsimusele vastust ja seetõttu tuleb maavalitsuse arvates õigusruum ühtlustada.

Kasemaa lisas, et nii või teisiti on kaitstavad alad määratletud hoiualade, kaitsealade või väärtuslike elupaikadena ja sinna ehitada ei tohi. “Hetkel me räägime kulude kokkuhoiust riigis ja see on valdkond, kus ametnikud ei peaks lisatööd tegema – võtma vastu avaldusi ja neid menetlema, sest seaduses nimetatud korras on siiski võimalik 200m ehituskeeluvööndisse ehitada,” rääkis Kasemaa.

Print Friendly, PDF & Email