Kuressaares jagub järgmisel õppeaastal lasteaiakohti kõigile

Kuressaare linna lasteaedades jagub järgmisel õppeaastal lasteaiakohti peaaegu kõigile linna teeniduspiirkonnas elavatele lastele, puudu on vaid mõned sõimerühmade kohad.

“Eelmisel kevadel oli järjekord pikem, arvan, et meil on praegu päris hästi,” ütles Oma Saarele Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe, kelle sõnul on lasteaia nimekirjades sel aastal 840 last.

Praegu on rahuldamata viis-kuus avaldust sõimerühma. Tegemist on inimestega, kelle avaldused on tulnud aprillis 2009 või kes on end registreerinud linna elanikeregistrisse 2009. a mais. Samas näitab varasemate aastate praktika, et õppeaasta sees toimub sõimerühmades laste liikumine ning mõnedki kohad vabanevad.

“Usun, et õppeaasta käigus need 5–6 kohta ka tekivad,” lausus Salumäe, kelle sõnul on praegu vabu kohti ka 2. lasteaia juures tegutsevas poolepäevarühmas.
Õilme Salumäe ütles, et kuna lasteaaia järjekorda praktiliselt ei ole, siis pole lapsevanematel mõtet järjekorrahirmus oma last nimekirja panna enne, kui selleks on tegelik vajadus.

“See hoiab ära segaduse, kus teisel lapsel puudub selle koha kasutamise võimalus ja see laps peab minema lasteaeda, mis on tema pere jaoks alles teine eelistus,” selgitas haridusnõunik.

Print Friendly, PDF & Email