Tunnustati tublimaid õppureid (3)

Tunnustati tublimaid õppureid

SAALITÄIS NOORI: Häid sõnu jagus neile nii maavanemal Toomas Kasemaal kui ka Raivo Peetersil ja Meelis Kaubilt. Koos maavalitsuse tänuga anti üle ka Saarte Investeeringu preemiad eriliste saavutuste eest.
PEETER KUKK

Eile tunnustati Kuressaare Linnateatris Saare maakonna tublimatest tublimaid aineolümpiaadidel ja -konkurssidel osalenuid.

Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhile Raivo Peetersile tegi rõõmu, et üleriigilistelt olümpiaadidelt ei ole auhinnalisi kohti koju toonud vaid Kuressaare õpilased ning et maakonna ainekonkurssidel on edu saavutanud mitmed maakoolid.

“Üheksa üleriigilist esikohta jagunes seitsme kooli peale ning maakonna omad kümnesse kooli,” rääkis Peeters, lisades, et see on hea tulemus, kui 20 koolist pooled on väga tublide lastega esindatud.

Näitena tõi ta Ruhnu seitsme lapsega kooli, mille 5. klassis õppiv Joosep Lauk saavutas matemaatikaolümpiaadil maakonnas esimese koha.
“See näitab, et väikeste koolide tase on tugev ning neid koole tuleb iga hinna eest säilitada,” toonitas maakonna haridusjuht.

Rahvusvahelistel ja üleriigilistel olümpiaadidel edukalt osalenuid tunnustas lisaks maavalitsusele ka Saarte Investeering, mille juhataja Tullio Libliku sõnul lubab edukate õpilaste tunnustamine neil väljendada oma tundeid Saaremaa suhtes ning rääkida nii iseenda kui ka ettevõtte väärtushinnangutest.

Juhendajatest sai parima juhendaja tiitli Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter, kelle õpilased Signe Toom ja Annika Soom saavutasid rahvusvahelisel keskkonnauuringute olümpiaadil hõbemedali ning üleriigilisel keskkonnaalaste uurimistööde konkursil teise koha.

Kindlasti väärivad äramärkimist kõik õpilased ja nende juhendajad, kuid eriliselt võiks välja tuua Orissaare gümnaasiumi 12. klassi õpilase Tauri Liivi, kes suutis maakondlikel olümpiaadidel võita viis esikohta: geograafias, bioloogias, matemaatikas, füüsikas ja saksa keeles.

Neli esikohta saavutas Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Raimo Armus (geograafias, keemias, matemaatikas, füüsikas) ning kolm esikohta maakonnas SÜG-i 6. klassi poiss Magnus Kaldjärv (õpioskustes, bioloogias ja matemaatikas).

Neli õpilast olid tublid kahel alal – Krister Aleks Kasemaa Vanalinna kooli 8. klassist, Riin Nõukas Kuressaare gümnaasiumi 7. klassist, Liisbet Kakko Orissaare gümnaasiumi 10. klassist ja Jakob Prii Saaremaa ühisgümnaasiumi 9. klassist.

Print Friendly, PDF & Email