Muhu uudised: Kevadlaat ja vitraažiõpetus

Muhu uudised: Kevadlaat ja vitraažiõpetus

 

Kuskilt kuulutas üks ilmaennustaja, et joanipäe pidi sellevoasta olema kena soe pidupäe. Elame näeme. Muhulane köib ikka joanibeni villsete sokkidega ja ütleb iga asja peale neh. Ilma ennustamine oo üka tänamata tegevus ja nee ennustused tekitavad änamaste küll rohkem umbusku. Kena kui suiriidega tule eare soab, aga üks korralik vatt peab ikka varuks olema.

Pallasmaa randas tahetse sellevoasta kehtesta mõned piirangud seal suvitamas köivatele inimestele täitmiseks ja kohjapealsete inimeste elukorralduse parandamiseks. Millal ja mõuksed märgid täpselt üles pannasse, ju see paistab. Üks lubati maha ko võtta.

Aga küla avaldas soovi kiirusepiirangu märkidele – kis seal sõitn oo, nee teadvad miks. Siis tahetse telkimist ja tuletegu ää keelda – suvitusrajoonis sajab harva vihma ja kena tammik vajab kaitset.

Telkijate sihes oo küll tsiviliseeritud inimesi teiste hulkas, teesed kippuvad aga oma õigusega juba ranna moad oma omandiks kuulutama. Siis tahetse kindlad parkimise kohta määrata, et autud rannakamara pealt minema soaks. Ja siis tahetse veel öörahu-aega koa soaja.

Lisaks tahab Pallasmaa rahvas veel ää paranda ühe ammu tehtud vea, mise järele mere eare viiv ruusitee läheb läbi küla suure tee peale tagasi. See teeb segadust nii perete sisse, kui koa koardi järele rinki sõitvate inimeste sisse. Perete sihes põle rahupõrmugid, autud sõitvad õuete sihest läbi, üks uhkem kui teene, üks rutemini kui teene.

Mõni autujuht, kis rohkem mõtleb, keerab põldte vahel rinki ja läheb tuldud teed tagasi – omal hakab koa imelik võera pere keskelt ennast läbi nügada.
Juba välja antud teedeatlaste peal näitab selge joon avaliku tee olemasolu. Seda avalikku teed aga külavahel põle, loodetavaste uute teedeatlaste väljaannetes kaob see riips ää.

Selle laupa 23. mail peetse Liival restorani kaubahoovis ja selle ümbruses Muhu Kevadlaat. Sõnna oodetse julgeste müüma kõike, mida müüa annab. Igat sorti telefoninumbrid ja adressid, mise pealt soab täpsemaste teada ja järele küsida, oo näiteks ülaval Muhu kodulehe peal.

Ja sõnna laadale oo lubatud -palutud kõikidel huvilistel ennast ligi nügada. Nõnna et laupa siis Liivale kauplema!

Paers jõvab veel puid – põesud ja lilsidkid osta-müüa, üles kaeveta ja maha istuta. Laadale tuleb kuskil kellu 10 kuni kellu 12-ni muhulastega kohtuma sõuke noor, tark ja tubli mees nagut Marko Mihkelson. Ta juures oo tasuta kohvilaar, valmistage omad küsimused ette ja Isamaa- ja ResPublica Liidu kandidaat Europarlamenti vastab ja reagib teitega.

Esmaspe, 25. mail külastab Saare- ja Muhumaad eelpoo reagitud liikumise kõikse tähtam nina Tunne Kelam. Paerguste andmete kohaselt peatub ta Muhu Liival kuskil kaubanduskeskuse juures kellu 11. Jällegid reagib inimestega ja vastab küsimustele.

Esmaspe 25. mail loanitse Hellamaa külakeskuses klaasvitraaži õppemise ja tegemise päeva. Sõnna peab ennast kindaste ette kirja panema, sest kohtade arv oo vähene. Klaasvitraaži meisterdamine hakkab peale kellu 16.00 päeva. Kis nii vara ep soa minna, see võib omale vähe õhtasema aa kokku leppida. Kõlistage külakeskuse rahvale ja reakige läbi. Soab kokku leppida koa tükkis teese aa personaalseks õppeks.

1. juunil oo tulemas laste- ja noordepäev. Mismoodi seda täpselt Muhus peetse, sellest eetsidpidi. Paergus ette teada, et peetse maha üks vägev noord laat ja viimane aeg oo nüüd selle jaoks hakata näputöösid ja kõike muud ette valmistama, mida saab teistele müüa pakkuda.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email