Asfaltisegadus pärsib linnatänavate remonti (3)

Asfaltisegadus pärsib linnatänavate remonti

TÖÖD HAKKASID PIHTA: Eile pandi asfalti Tallinna maantee ja Pihtla tee nurgal. Õhtuks jõuti juba linnasüdamesse.

Olgugi et märtsis edastas abilinnapea Kalle Koov linnalehe kaudu Kuressaare Veevärgi lubaduse, et trassitööde käigus üles küntud Kuressaare linnatänavad saavad suuremalt jaolt korda 15. maiks, alustati suuremate korrastustöödega alles eile.

“Kahjuks on nii, et ka abilinnapea on inimene, kes pahatihti peab oma sõnu sööma, kui ise konkreetselt protsessi ei juhi või asja ei korralda. Nii ka seekord,” vastas Kalle Koov Oma Saare küsimusele, miks ei ole lubadust täidetud.

Põhjendusi leiab alati

Suvehooaja alguses ikka veel korrastamata Kuressaare linnatänavate seisukord on mitme toimetusse pöördunud kodaniku arvates lausa hull. Ülesfreesitud asfaldiga peatänavatel tööd ei toimu, mõned tänavad on suletud, ilma et keegi seal töötaks.

Kalle Koov ütles, et trassitöid tegeva AS-i Kuressaare Veevärk juhtkonnaga kohtuti üleeile. “Pole inimest, kes põhjendust ei leiaks,” nentis Koov sellest kohtumisest rääkides. Nüüd selgus, et kaevetööde tegijatel puudus nõutud komponentidest koosnev asfaltbetoon, mida oli vaja peatänavate asfalteerimiseks.

Koovi sõnul on see graniitkillustikul põhinev materjal, mis on kõrgema kvaliteediga sellest, mida kasutatakse kõrvaltänavatel. AS Level oli seda tootma hakanud alles paar päeva tagasi.
Leveli juhataja Toomas Matt ütles, et nende käest pole nimetatud asfaltbetooni keegi enne küsinud, tööde teostajad olid n-ö ärganud alles nädal tagasi.

“Meie teeme seda, mida meilt küsitakse,” sõnas Matt, lisades, et seni vajati teistsuguse koostisega asfaltbetooni, mida pannakse kõrvaltänavatele. Matt kinnitas, et nüüdseks on nõutav materjal olemas.

Ootused olid suuremad

Tööde koordineerija, Kuressaare Veevärgi esindaja Raivo Pedanik tõdes, et asjad on takerdunud ning ootused olid suuremad. Tema sõnul tuli graafikutes muutusi teha just sellesama asfaltbetooni puudumise tõttu.
“Eks võib-olla organiseerimisega on olnud siin segadusi natuke. Ühtepidi on mehed valmis tööd tegema, load on olemas, samas asfaldiprobleem tuli väikselt üllatusena,” märkis ta.

Kolm päeva seisid tänavate asfalteerimistööd veel huvitavamal põhjusel. “Siin kolm päeva läks kaduma sellega, et ettevalmistused olid tehtud, aga pandi asfalti uue kaubanduskeskuse (Maxima – toim) juures,” tõi Pedanik välja põhjuse, mida ei osanud ette näha.
Eile alustati asfalteerimistöödega kesklinnas ning Pedanik loodab, et tööd jätkuvad nüüd heas tempos. Pedanik lisas, et loodetavasti saadakse kesklinnaga ühele poole maikuu jooksul, mõned tänavad jäävad ka juunisse.

Siiski tulevat Tallinna tänaval perearstikeskuse juures teha veel üks läbikaevamine. Nimelt peab Komandandi tänavalt tulev sademevete toru jõudma välja Pihtla teele.
Pedanik kinnitas, et kui lõpuks saab tänavad korda, siis taolisi suuremahulisi kaevetöid linnainimestel niipea – vähemalt vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamise tõttu – kannatada ei tule.

Abilinnapea Kalle Koov ütles tööde venimise probleemi lahates, et tööde tellijana saab linnavalitsus vaid tõdeda, et organisatoorne pool eeldanuks paremat läbimõtlemist ja planeerimist nii linnalt kui ka tööde teostajalt.
Kuressaare vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus puudutas 50 tänavat, torustikke pandi maa alla kokku 23 kilomeetrit.

 


 

Mida teha, kui lõhud tänavaaugus või -kaevandis sõiduki või saad kukkudes viga?

Linnasekretär Mati Leis:
Tuleb viivitamatult, sündmuskohalt lahkumata kutsuda politsei, kes fikseerib sündmuse asjaolud, ning esimesel võimalusel informeerida linnavalitsust. See on ka ainus üldine reegel. Kõiki juhtumeid käsitletakse ja uuritakse individuaalselt.

Linna vastutus võib kõne alla tulla üksnes juhul, kui tänavaauk või -kaevand on nõuetekohaselt tähistamata ja kahjusaanu või kannatanu on täitnud kõiki liiklemise eeskirju, sh pidanud kinni kiirusepiirangust, kasutanud õigeid juhtimisvõtteid ja liigelnud tehniliselt korras sõiduvahendiga.

Linnavalitsus tutvub politsei materjalide ja seisukohaga, teostab sündmuskoha vaatluse ja otsustab siis, kui selline nõue üleüldse esitatakse, kahju hüvitamise ja hüvitamise ulatuse, ja ka selle, kas kahjutasu nõutakse regressi korras sisse isikult, kes konkreetse kaevetöö nõuetekohase läbiviimise eest vastutas.
Kõigil muudel juhtudel tuleb kellegi süü ja selle ulatuse tuvastamiseks ja kahjutasu nõudmiseks pöörduda kohtu poole.

Print Friendly, PDF & Email