Nasvale plaanitakse tamme üleujutuse vastu (4)

Kaarma vald kavatseb taotleda Nasva küla lülitamist Lääne-Eesti veemajanduskava meetmeplaani, et püstitada Nasvale üleujutuse kaitseks tammid ja muud vajalikud rajatised.

“Kuna Nasva üleujutuse põhjused on looduslikud, siis peaks veeolude korrastustöid finantseerima riik,” ütles Oma Saarele keskkonnaekspert Ahto Järvik.

Tema hinnangul on Nasva küla kaitsmine üleujutuse eest just niisugune tegevus, mille rahastamine veemajanduskava vahenditest on põhjendatud.
Ahto Järvik pakkus Nasva üleujutusala veeolude korraldamise projekti viimise Lääne-Eesti veemajanduskava alla välja Nasva küla Luha kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes.

Ahto Järviku sõnul on eesmärgiks tõkestada üleujutuse ajal suurvee pealetung Nasva külale ja juhtida võimalikult kiiresti ära üleujutusalale valgunud vesi.

Merevee valgumise takistamiseks Nasva külla ja selle lähialale tuleb rajada tammid, asulasse valgunud sajuvee ja üleujutusvee ärajuhtimiseks võiks aga rajada ajutise poldri, pakkus Järvik.

Kaarma abivallavanem Kairi Niit ütles, et Kaarma vald esitab keskkonnaministeeriumile taotluse Nasva üleujutusprobleemide lülitamiseks Lääne-Eesti veemajanduskavasse lähitulevikus.
“Kas taotlust arvesse võetakse ja Nasva kavasse kantakse, seda otsustab ministeerium,” sõnas Niit.

Eesti Maaparandusprojekt koostas tollase kalurikolhoosi Saare Kalur tellimusel Nasva küla kuivenduse tööprojekti juba 1991. aastal, see jäi aga pöördeliste sündmuste keerises teostamata.
Töö nägi samuti ette kõrgvee ajal pealevalgunud vee võimalikult kiiret ärajuhtimist.

Print Friendly, PDF & Email