Maksupettuste kogusumma ületab 1,5 miljonit krooni

Selle aasta nelja kuu jooksul on maksu- ja tolliametile Saare maakonnast laekunud kuus vihjet, kontrollimisel tuvastatud maksupettuste kogusumma on aga veidi enam kui poolteist miljonit krooni.

Oma Saare järelepärimisele võimalike maksupettuste ja nende tuvastamise kohta Saare maakonnas vastas maksu- ja tolliameti (MTA) kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe, et käesoleva aasta nelja kuu jooksul on Saare maakonnas tegutsevate isikute kohta saabunud kuus vihjet, see on üks vihje enam kui mullu samal perioodil.

“Tänavu laekunud vihjetest kaks on seotud võimaliku ümbrikupalga maksmisega, kolm vihjet laekus n-ö mustalt äri ajavate füüsilisest isikust ettevõtjate kohta ning üks ettevõtte kohta, kes ehitab firma kulul juhatuse liikmele elamist,” märkis Veermäe.

Mis puudutab sel aastal tuvastatud maksupettusi, siis siin on statistika järgmine: kuuel korral on Saare maakonnas tuvastatud maksupettusi, mis on seotud fiktiivsete arvete kasutamisega; määratud täiendav maksusumma on ligi 1,1 miljonit krooni.

Neist kahel korral kasutati nn arveveski arveid eesmärgiga suurendada ehitustööde näilikku maksumust, et selle alusel PRIA-lt suuremat toetussummat taotleda.

Veel tuvastati juhtumeid, kus tööandja hoidus töötasude maksmisest nn päevarahade maksmise sildi all. Nimelt maksis ettevõte päevarahadena töötasu Soomes töötavatele ehitajatele.

Maksuhaldur asus siin seisukohale, et kuigi töötaja tegelik töökoht oli Soome, mitte Eesti, polnud siin siiski tegu töötaja lähetuse saatmisega. Sääraste kontrollidega tuvastati tasumata makse summas 579 000 krooni.

MTA andmetel on üks Saare maakonnas sel aastal läbiviidud kontroll teostatud mullu saabunud vihjete alusel. See oli seotud võimalike ümbrikupalkade maksmisega. Kõnealune kontrollimine lõppes töötasumaksude määramisega, pärast mida tõsteti palgad ettevõttes tegelikule tasemele.

Print Friendly, PDF & Email