Lugeja kiri: Keskkonnanädal 2009

Terve nädala oli Orissaare gümnaasiumi õpilastel ja lasteaialastel mitmesugust põnevat tegevust. Kõik ettevõtmised olid seotud meid ümbritseva keskkonnaga – viidi ellu projekti “OG keskkonnanädal 2009”, mida finantseeris keskkonnainvesteeringute keskus.

Nädal algas koristuspäevaga, mille jooksul kõik õpilased said anda oma panuse kooliümbruse ja mereäärse jalutustee koristamisse. Selle käigus omandati teadmisi prügi sorteerimise vajalikkusest, seda rakendati ka praktikas. Kuna koristuspäev sattus jüripäevale, siis sobis õhtusse ka lõkkeõhtu, mis järgnes Jüriööjooksule.

Nädala jooksul viidi läbi mitu viktoriini, kus sai proovile panna oma teoreetilisi teadmisi loodusest ja oskusi määrata taimi, linde, puude kõrgust. Vanuseastmeti selgitati välja parimad. Meisterdati ka kevadkompositsioone ning toimus fotokonkurss “Kodukoht minu silme läbi”. Konkursile laekus töid nii loodusest kui ka inimestest. Žürii poolt parimaks tunnistatud Gärolyn Saare (8.b klass) töö kujutas muuli meres. See on iseloomulik meie kodukohale ja oli tõsiselt emotsioone tekitav foto.

Kevadkompositsioonidest valiti välja need tööd, mis ühendasid endas kevadet ja loodust. Parimad olid sel alal 4. klass ja 10. klass.
Nädala põhisündmuseks võime aga lugeda kordaläinud õuesõppe päeva. Terve koolipere asutas end klasside kaupa matkale, et viia tunnid läbi tavalisest erinevas keskkonnas. Õpetajatel olid kaasas kõik tundideks ettevalmistatud töölehed ja vahendid. Selline suur ettevalmistustöö tagas ka päeva kordamineku.

Kui töö tehtud, nauditi piknikukorvi sisu ja võeti päikest. Päev varem olid ka kõik lasteaialapsed saanud osa toredatest õuesõppe tundidest, mida viisid seekord läbi 11. klassi õpilased. Õpiti tundma mitmesuguseid loodusega seotud nähtusi ning arendati vaatlus- ja kuulamisoskusi.
Nädal lõppes piduliku aktusega ja õpilaste omaloominguliste etteastetega, mis seotud keskkonnanädalaga.

Projekti viisid läbi ja aitasid koordineerida Signe Söömer, Külli Rihvk, Margot Ansper.

Hilde Kurg

Print Friendly, PDF & Email