Põnev arheoloogianäitus linnuses

Kuressaare linnuse kaitsetorni V korrusel avati teisipäeval Tallinna ülikooli ajalooinstituudi kokku seatud näitus “Eesti arheoloogia suurkuju Evald Tõnisson”.

Tegemist on omamoodi tänunäitusega Eesti arheoloogia suurkujule ning enne saarlasi on seda näha saanud Järvamaa, Haapsalu, Pärnu, Viljandi ja Võru näitusekülastajad.

Näitus annab ülevaate Evald Tõnissoni eluteest ja eksponeeritud on ka põnevaid leide, mis on seotud just tuntud arheoloogi tööde ja tegemistega.
Arheoloog Ülle Tamla sõnul oli Tõnissoni elukäik tüüpiline läinud sajandi kahekümnendatel aastatel sündinud inimestele – Vabadusristi kavaleri pojana oli ta kasvanud eestimeelses keskkonnas ning okupatsiooniajal kuulunud protestimeelsesse koolipoiste ühendusse Vaba Maa.

Viimane sai talle aga saatuslikuks ülikooli lõpetamisel, sest diplomitöö kaitsmise asemel ootas teda Komimaa söekaevandus.
Siiski õnnestus Tõnissonil pärast asumiselt naasmist lõpetada ülikooliõpingud ja alustada teaduritööd.

“Tema lemmikaeg oli esiajalooga seonduv, 9.–13. sajand,” märkis Tamla, lisades, et Tõnisson ei olnud pelgalt kuiv teadusemees, vaid tema sulest on ilmunud ka paarsada populaar-teaduslikku artiklit. “80-ndatel aastatel olid väga loetavad tema Eestimaa linnustest kirjutatud artiklid ajakirjas Horisont,” rääkis Tamla, märkides, et suurt tähelepanu pööras arheoloog just liivlaste ajaloo uurimisele.

Väljapaneku tarvis on muuseumifondidest esimest korda välja toodud hulgaliselt põnevaid arheoloogilisi leide nii Eestist kui ka Lätist, mille avastamise juures oli Evald Tõnisson, kes oleks 2008. aasta 24. aprillil saanud 80-aastaseks.

Juuni keskpaigani avatuks jääva näituse koostasid TLÜ ajalooinstituudi arheoloogiakogude osakonna arheoloogid Ülle Tamla, Priit Lätti ja Irita Kallis, kujundas Jaana Kool.

Print Friendly, PDF & Email