Sõrves leiti oletatav mereröövlite eluase

Sõrves Rahuste küla külje all Roukli metsaveeres paiknevad muinasaja rajatised pakuvad arheoloogidele parajat peamurdmist. Kas tegemist on kunagiste mereröövlite eluasemete sajanditevanuste varemetega ehk kindlustatud elamutega või millegi muuga, see nõuab kindlaks tegemist.

Rahuste küla elanik, kodu- ja ajaloohuviline Silver Oder juhatas teisipäeval Tallinna ülikooli ajalooinstituudi arheoloogid koos Saaremaa muuseumi osakonnajuhataja, erialalt arheoloogi Külli Rikasega mitmesse paika Sõrves, näitamaks spetsialistidele huvitavaid muinasaja leiukohti.

Roukli metsa servas paelusid arheolooge umbes 15×15 meetrise põhjaga meetrikõrgused põlenud kividest “kühmukesed”. Mis rajatistega tegu, seda ei tihanud kogenud spetsialistid pärast esialgset vaatlust veel öelda.
“Üks on selge, kalmed need ei ole, kuigi just kivikalmetena on need kultuurimälestiste registrisse kantud,” oli arheoloog Mauri Kiudsoo veendunud.

Külli Rikas teavitas, et kivikalmetena võeti need omal ajal arheoloogiamälestistena kaitse alla ja varustati ka looduses vastavate märkidega, kuna kardeti nende laialitassimist või lõhkumist.

Arheoloog Mirja Ots, kes on tegev ka Salme muinaslaevaga, hindas Sõrves nähtut väga huvitavaks, öeldes, et Roukli mõistatuse lahendamiseks tuleb asjaga kindlasti edasi tegeleda. Samas lähedal on suure lohuga kivi, millest kohalikud teavad rääkida kui ohvrikivist. Kas kivi juures käidi ohverdamas või mitte, sellegi kohta ootavad külainimesed teadlastelt vastust.

Merevaiguleidudest doktoritööd tegev Mirja Ots leidis teisipäeval Vintrist ka tükikese merevaiku. Samas paigas märkas Silver Oder paarkümmend aastat tagasi suuremat kogust hinnalist ehete valmistamise materjali. Seegi koht pakub teadustööd tegevale arheoloogile edasist huvi.

Vintri küla luidetest leitud sajanditevanusest lõkkeasemest (jällegi Silver Oderi leid) võeti kaasa söetükid, et neid laboratoorselt uurida.

Print Friendly, PDF & Email