Muhu uudised: Kõik sui hakkab mõttes juba peale

Muhu uudised: Kõik sui hakkab mõttes juba peale

 

Ma tahtsi tegelikult seda jälle hakata reakima, et takkaselja reakijad võiks tasuta ümberõppele soata, mismoodi ikka otseti viisakaste reakida oo võimalik. Ajaloolane Eda Maripuu olli jälle näin hulka vaeva, korjan kokku kõik kättesoadavad andmed esimese kolhoosi asutamise kohta. Ma sai küll kuulates jälle targemaks. Eda ütles oma jutu alguses kenaste, et ta kõrvu oo jõudn, et ta lehtes avaldat uurimuste sihes oo vead. No ja kutsus inimesi üles omaga reakima tulema, vead soaks ää paranda ajaloo korda panna.

See, mis kuskil vanade paberite peal kirjas oo ühtemoodi, seda keegid mäletab omas peas tükkis teisiti. Et nee erinevad jutud tulebkid kokku korjata, et asjast selge pilt soaja.

No ja kui ta siis reakis sellest Muhu Kaluri asutamise aast, mis ta paberite sihest leidn oo ja mis keegid suusõnaliselt taale reakin, siis keeris äkist rahva seast üks vanam mees rinki ja ütles oma seljataha, et see seal ees aab ikka lora, nimetas näe vale nime… Ma istusi kahuks väga kaugel ja es soa taale meele tuleta, et seljataha reakimine oo vilets komme ja kui tahad asju korda soaja, siis mine ja reagi kenaste otseti.

Vat sedandi. Liiva Kubahoovis tehti käsitööselsi Oad ja Eed poe uksed kuu alguses lahti. Ma köisi voatamas. Sõnna võib oma kaupa pakkuda ja sealt omale tarblist ilu osta.

Muhu Noordekeskus otsib oma kollektiivi vabatahtlikku, kis tahab kangeste noorde heaks midagid ää tiha, oo pöörastest mõtetest pungis ja tunneb huvi noordekeskuse tegevuse vastu. Seda ma spikerdasi Muhulase lehe sihest. Eetsi järgneb seletus, miks üldse peaks vabatahtlikuks hakkama ja mis see inimesele annab.

4. maist lehekuu lõpuni oo noordekeskus tükkis kindi. Noorsootöötaja puhkab. Vabandab ebameeldivuste pärast. Ja avaldab lootust, et see aeg kulutatse rohkem õppemise peale. Et neh, eksamite aeg ju.

Gümnaasiumide küpsuskirjandi kirjutamisest nüüd juba mõni aeg möödas. Naabrinaine reakis, omal aal olle see nii hirmus pinge, pärast mõni nuttis nõnnakaua, kut sai siis oma hinded teada. Nüüd soab küpsuskirjandi tulemused teada natusse aega enne lõpupidu. Mitu kuud ep jõksa vist keegid nutta. Siis peaks juba haigemajase hakkama minema. Aga raudset närvi võib noordele soovida ikka.

Siis ma lugesi, et imemassinate võistlus hakkab jälle tulema. See läks Sünnipäevaralli aegas nõnna uhkeste, nüüd tehasse uieste. Seoses lastekaitsepäevaga korraldab Muhu Noordekeskus Muhu Motoringi eestvedamisel laupa 30. mail järjekordse imemassinate võistluse. Küsige Paavo või Arneki käest järele, ja meisterdage omad vigurid kenaste valmis.

Siia vahele tuleb soovituslik vahemärkus, mis mool teha paluti – et mõned meite soare selsid ja selsingud ja MTÜd võiksid omavahel selsingu sihes katsuda ühte jalga astuda. Paljast jugavad omavahel ja kiskuvad isesuunda nagut luik, haug ja vähk ühtes kooliaegas õppetud valmis. Et mis sa siis sõnna mõttetalgulegid lähed, kui oma liikumise sisekliima jätab soovida.

Neh, olete omad seemned’s koa mulda soan? Lehekuu käe, kõik sui hakkab mõttes juba peale. Näe, lehmad ollid tee-eares karjasmoal nähe. Ja siis ma nägi ühepäeva oma silmaga neid va aardekütta, kelle eest ajakirjandus kangeste hoiatas. Kaks va võerast miest köisid mööda Soonda suurt põldu, üks vehkis metalliotsijaga rinki, teene sörkis musta rügikotiga sabas. Ehk otsisid rahapada.

Või said noosiks murdun sahaninad ja kaarutipiid. Neid kaob koa vahel põllumeestel põldu…

Olge’s munuksed.

Print Friendly, PDF & Email