Muhus peeti uhke kolhoosipidu

Muhus peeti uhke kolhoosipidu

MEESTE TANTS: “Mis sina maamees merest tead...”

Laupäeval, 2. mail peeti Muhus Nautse Mihklil maha üks kõva kolhoosipidu. Külasema külaselts ja folkloorirühm Kodukootud olid ette valmistanud uhke kava, millega tähistati 60 aasta möödumist esimese kolhoosi moodustamisest Muhu saarel.

Peokülalisi saabus kohale oodatust meeldivalt rohkem. Kolhoosipeo päevakava alustati Eesti NSV hümni esimese salmi meeldetuletamise ja laulmisega. Loomulikult tuli laulda patriootlikult ja ülevalt. Hümnilaulmist saatis külalispuhkpilliorkester Pärnu-Jaagupist.

Eda Maripuu tegi ajaloolasena kokkuvõtte kolhooside algusajast saarel, märkides, et ajaloolised allikad on kohati vasturääkivad ning seega ootab ta meelsasti lisainfot ja vigade parandusi. Ettekandele järgnes Irena Tarvise kokku kirjutatud ajalooline näidend kolhoosi Muhu Kalur ajaloost.

Näidend oli üles ehitatud kolhoosi juhatuse koosolekuna. Publik kahises sagedasti, tundes ära tuttavaid olukordi ja endisaegse korra pitserit. Pärast ametliku istungi lõppu järgnesid spontaansed sõnavõtud. Eesistujale kingiti lilled tervitusena Muhu Kaluri elus olevailt asutajaliikmeilt ning tervitussõnad lausuti teiste Muhu kolhooside poolt.

Edasi läks pidu tagasi õue, ilmataat oli andnud ilusa päikesepaistelise päeva. Puhkpilliorkester täitis oskuslikult tekkinud pausid ning „Kolhoosinoorte lauluga“ marssis rahva ette agitbrigaad. Heisati Külasema seltsi lipp, lauldi „Külasema valssi“. Eeskava teadustas kahes keeles Ivo Maripuu. Tema vaimukad otsetõlked ühest keelest teise lisasid sära ja hoidsid rahva meeleolu ärksa. Publikule-seltsimeestele esitati rohkesti tantse. Tantsude seadjaks oli Mall (Maša) Noormets.

Hea on näha, et folkloorirühm Kodukootud on kasvanud suureks rõõmsaks kollektiiviks, tehes au nii oma kolhoosile, külale kui ka saarele. Tantsusid, mille kestel tuldi lavale nii heinategijate, kalameeste, lüpsinaiste kui ka lihtinimestena, saatis külakapell, kellel nimeks Samagon. Nii saatelaulude kui soololugude sõnad rääkisid palju ja hästi Muhust ja Külasemast.

Peeter Dudnik, külalisesineja naaberkolhoosist, kaunistas pidu omaloominguliste laululugudega. Tema teine lugu, muide esmaettekandes, rääkis sellest, mismoodi seal pealinnas ja mismoodi siinse rahva seas lood praegu päriselt on ja kutsus muhulasi üles kojo tulema, et linnasaksad soart ää ep ostaks.

Selle üleskutsega oleks hea jutt lõpetada. Pidu kestab edasi seltsimeeste südameis. Järgmine Külasema tegijate uhke pidu peetakse oodatavalt juuli alguses Oosaare rannas, tulemas on mereteemaline trall.
Külasema külaselts tänab südamest abilisi, kelle toeta pidu poleks sugugi olnud selline nagu ta välja tuli.

Print Friendly, PDF & Email