Helir-Valdor Seeder kohtus maakonna põllumeestega (5)

Helir-Valdor Seeder kohtus maakonna põllumeestega

ALUSTAS LUSTAKALT: “Saaremaa põllumajanduses on võim naiste käes, rõõm näha,” tõdes Helir-Valdor Seeder kohtumisel Saaremaa põllumeestega.

Eile kohtus Sakla külaseltsi majas Saaremaa põllumeestega põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Saarlased tunnevad põllumajanduse olukorra pärast muret ja olid saatnud ministrile eelnevalt hulga küsimusi.
Küsimusi oli seinast-seina, alates piimatoodete võimalikust müügist Venemaa turule, lõpetades Eesti piimatoodete ekspordi-impordi suhtega. Küsimusi esitati ka mahetootmise kohta ja tehti ettepanek moodustada mahetootmise piirkondi, algatuseks näiteks kas või Hiiumaale.

Mitmeid küsimusi on minister saanud toetustega seonduvalt. Talumehed arvavad, et tihti on osa nõuetest mõttetud või liiga bürokraatlikud.
Minister Helir-Valdor Seeder avaldas heameelt, et kuigi ta tuli enda arvates kohtuma Saaremaa põllumeestega, olid saalis enamuses hoopis naised. “Saaremaa põllumajanduses on võim naiste käes, rõõm näha,” alustas minister lustakalt.

Piimasaaduste ekspordi kohta Venemaale ütles Seeder, et ministeerium müügiprotsessiga küll otseselt ei tegele, küll aga on statistiliste andmete kaudu kursis, mis toimub. “Kauplemine Venemaaga käib ja käesoleva aasta I kvartalis on 700 tonni juustu ja 600 tonni võid Venemaale ka müüdud,” kinnitas Seeder. “Ka muud kaupa läheb sinna, näiteks elussead on päris minev kaup, mille hind on veidi kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine.”

Ta lisas, et praegu ei ole näha, et seda protsessi poliitiliselt kuidagi takistataks. Pigem pidas ta probleemiks üleüldist ebastabiilsust, millega võib kaasneda raha mitteõigeaegne kättesaamine. Kuni majandusprobleemid jätkuvad ja naftahind on madal, toimivad tema sõnul Venemaaga just ärimeeste vahelised otsesuhted paremini.

Mahepiirkondade loomist toetab minister igati. “Heameelega näeks sellist piirkonda, sest mahetootmist on lihtsam korraldada seal, kus tootmine on kompaktsem,” nentis Seeder. “Me näeme, et mahetoodangu osakaal peaks Eestis kindlasti suurenema, sest Euroopa Liidus on mahetoodangu nõudlus jätkuvalt olemas.”

Print Friendly, PDF & Email