Eesti parimad õpilasteadurid õpivad Saaremaa ühisgümnaasiumis

Saaremaa ühisgümnaasiumi noored teadlased olid vabariiklikul konkursil võidukad kõigis vanuseastmetes ning Signe Toom ja Annika Soom sõidavad koos kahe teise õpilasega Eestit esindama Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile Pariisi.

Esmaspäeval anti teaduste akadeemia saalis üle preemiad 2009. aasta parimate õpilastööde autoritele ja nende juhendajatele. Selleaastasele konkursile tuli kokku 50 tööd, neist 11 põhikooli ja 39 gümnaasiumi tasemel. Kõige enam (8) laekus töid Saaremaa ühisgümnaasiumist.

Parimate tööde autoritele ja juhendajatele jagati preemiatena välja 175 000 krooni. Lisaks riiklikele preemiatele anti välja rida eripreemiaid.


Preemiad

Põhikooliastme riiklikud preemiad:
I preemia (13 000 krooni)
Minni Saapar (Saaremaa ühisgümnaasium, Tartu Miina Härma gümnaasium) “Looduslikud pühapaigad Eestis Saare maakonnas Pihtla vallas”;
Uku Volke (Saaremaa ühisgümnaasium) “Suur-kirjurähni pesapaigavalikust Saaremaal”;
III preemia (6000 krooni)
Robi-Jürgen Algo (Saaremaa ühisgümnaasium) “Trihhomonoos – lindude hulgas leviv ohtlik nakkushaigus”.

Gümnaasiumiastme preemiad:
III preemia (9000 krooni)
Signe Toom, Annika Soom (Saaremaa ühisgümnaasium) “Loopealsete mullaparameetrite seosed kinnikasvamise ja soontaimede liigirikkusega”.
Kõiki esimese preemia pälvinud tööde juhendajaid premeeriti 12 000 krooniga:
Inge Vahter (Saaremaa ühisgümnaasium) – Minni Saapari ja Uku Volke juhendamise eest;
Veljo Volke (keskkonnaamet) – Uku Volke juhendamise eest;
Elo Liiv (Eesti kunstiakadeemia) Minni Saapari juhendamise eest;

Lisaks võitsid saarlased ka hulgaliselt eripreemiaid:
Tallinna Loomaaia eripreemia (loomaaia külastuse aastakaart) – Gerda Nelis, Hanna Tuus (Saaremaa ühisgümnaasium) töö “Haki (Corvus monedula) bioloogiast ja tema levikust ning arvukusest Kuressaare linnas Saaremaal” eest;

Sihtasutuse Archimedes eripreemia (osalemine International Wildlife Research Week’il Šveitsi Alpides, juulis 2009) – Minni Saapar.
Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, mis toimub 2009. aasta septembris Pariisis, esindavad Eestit Kristina Aare, Kaspar Märtens, Signe Toom ja Annika Soom.

Print Friendly, PDF & Email