Töötuid on 1318 (3)

Läinud nädala jooksul võttis end Saare maakonnas töötuna arvele 12 inimest, neist üheksal oli viimane tegevusala töötamine. Kokku on Saare maakonnas töötuid praegu 1318, neist mehi 794, naisi 524.

Töösuhte lõpetamise põhjuseks oli kolmel juhul koondamine, kaks töötajat lõpetas töösuhte ise ning ühel juhul lõppes töölepingu tähtaeg. 16–24-aastaseid on töötute hulgas 289, 25–49-aastaseid 716 ja üle 50-aastaseid 313.

Tööpakkumisi oli eelmisel nädalal 103, sh müüjakohti 14, koristajakohti 10 ja transporditöölisi vajati 8. Nädala jooksul tuli uusi vabu töökohti juurde kolm. Tööle õnnestus saada 7 töötul.

Print Friendly, PDF & Email