Lugeja kiri: Muhulaste folklooriansambli aastapäevast

Nädalavahetusel tähistas Tallinna muhulaste seltsi rüpest välja kasvanud folklooriansambel Munuksed oma 20. aastapäeva. Õhtut juhtis ansambli juht Maret Lehto. Külaliste poole pöörduti omaloomingulise tervituslauluga. Ansambel andis meeleoluka ülevaate oma repertuaarist, mida aastate jooksul on juba üsna palju kogunenud.

Parim osa sellest on kahele heliplaadilegi salvestatud. Südamlikkust lisasid ansambli liikmete lapsed ja lapselapsed, kes samuti esinesid ja õigupoolest on kasvanud koos ansambliga. Eks seegi näita ansambli ja Muhu juurte elujõulisust. Õhtu pillimeheks oli Martin Trudnikov, keda kõik mäletasid tema pisipoisipõlvest, kui ta veel muhulaste pidudel õhtu läbi istus laval või lava ääres ja jälgis üksisilmi pillimehi nende liigutusi järele aimates.

Rõõmsat elevust tõid saali Munukste ammused sõbrad Eestimaa ukrainlaste ansamblist Žurba, kes oma kaunite ukraina rahvariietega sulandusid muhu rahvariiete värvikirevusse. Koos lauldi niihästi ukraina kui ka eesti keeles. Suurte sõnade ja loosungiteta on nemad suutnud kaht erinevat kultuuritraditsiooni austama panna kõrvalseisjadki.

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu tänukirja oli üle andmas nõukogu aseesimees Igor Tõnurist, kes märkis, et folklooriansambleid on Tallinnas mitmeid, kuid ainult kaks neist (muhulaste Munuksed ja setode Sõsarad) on suutnud säilitada oma eripära ja jäänud oma kodupaiga folkloori juurde, muutumata tavaliseks lavaansambliks. Tõnurist tänas Munukseid suure panuse eest muhulaste vaimse kultuuripärandi hoidmisse ja arendamisse.

Eelöeldu kinnituseks on seegi, et 2007. aastal sai ansambel president Toomas-Hendrik Ilveselt pärimuskultuuri auhinna ja 1992. aastast alates on Munukseid regulaarselt kutsutud osa võtma rahvusvahelisest folkloorifestivalist Baltica. Muhu rahvalooming on kõlanud Ukrainas, Ungaris, Leedus, Soomes, Muhu- ja Eestimaast rääkimata.

Õnnitlejate rea lõpetas Muhu valla kultuurinõunik Arvo Vaga, kes oma südamlikus tervituses kutsus Munukseid peatselt ka Muhumaale, seekord jaanitulele esinema.

Print Friendly, PDF & Email