Erametsakeskuse tugiisik Saaremaal on Veiko Maripuu

Vastavalt hindamiskomisjoni läbi viidud hindamise tulemustele tegi SA Erametsakeskus otsuse, mille alusel sõlmitakse lepingud keskuse tugiisikutega, kelleks Saaremaal on Veiko Maripuu.

Piirkondliku tugiisiku toetuse andmise eesmärk on metsaomanike koostöö korraldamise kaudu edendada metsaühistute tegevust. Toetust antakse üheks aastaks. Tugiisiku toetuse määr on kuni 15 000 krooni tugiisiku kohta kuus, millele võib lisanduda kuni 10 080 krooni kuus tulemusliku töö eest.

Print Friendly, PDF & Email