Torgu oponent vaidleb riigiga kuupäevade pärast (1)

Torgu oponent vaidleb riigiga kuupäevade pärast

SISSE TULNUD: Nooda kaebuse servale on riigikogu referent Mare Lind kirjutanud vastuvõtmise kuupäevaks 9. märts 2009.

Torgu vallavolikogu tegutsemisvõimetuks kuulutamist taotlev mees kinnitab, et esitas oma kaebuse vabariigi valimiskomisjonile õigeaegselt, kuid seal registreeriti see päev hiljem.

Oma Saar kirjutas eelmisel nädalal, et riigikohus tagastas Torgu vallavalitsuse ja -volikoguga protsessiva Tarmo Nooda kaebuse, ilma et oleks teemat sisuliselt arutama hakanudki, sest mees jäi selle esitamisega hiljaks.

Valimistel üksikkandidaadina Torgu volikokku pürginud Noot ütles Oma Saarele, et esitas esmaspäeval ametliku järelepärimise, miks registreeris vabariigi valimiskomisjon tema poolt 9. märtsil esitatud kaebuse 10. märtsi kuupäevaga. “Vabariigi valimiskomisjon võttis omaks asjaolu, et kaebus on esitatud 9.03.2009. a ehk seaduses sätestatud tähtaja piires,” kinnitas Noot. 
 
Riigikohtu pressiesindaja Mailin Aasmäe ütles Oma Saarele, et kui tõendatakse, et taotlus jõudis valimiskomisjoni tõepoolest 9. märtsil, saab asja sisuliselt läbi vaadata.

Nooda kaebuse menetlusse võtmisest ja riigikohtu sisulisest otsusest sõltub see, kas Torgu vallavolikogu kuulutatakse tegutsemisvõimetuks, kuna eelmisel suvel ei suutnud volikogu kahe kuu jooksul pärast vallavanem Tiit Kaasiku vabastamist valida uut vallajuhti.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ütleb, et kui volikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed. Torgu probleem on aga see, et kõik asendusliikmed on juba ametisse astunud.

Kui aga volikogu muutub tegutsemisvõimetuks vähem kui kuus kuud enne kohaliku omavalitsuse volikogude korralisi valimisi ehk pärast 18. aprilli, hakkab valla olulisi küsimusi lahendama vallavalitsus. Teadaolevalt Eestis selline pretsedent puudub.

Print Friendly, PDF & Email