Lugeja kiri: Tarkus – tarviline vara

Selle kevade esimesel laupäeval alustati Kuressaare rahvakoolis programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” raames kroonika kirjutamise kursusega.

Valdav osa kursuslastest on naised, osavõtjate tase on erinev. On neid, kel mõni töö juba kaante vahel, mõnel on kogunenud hulgaliselt nn musta materjali, mis vajab töötlemist, paljud on aga oma uurimistegevuse alguses. Igaühel on kursusele pandud omad ootused – kas siis saada esimest õpetust ja juhatust või panna kõrva taha mõni uus nipp, mille peale pole varem tulnud.

Esimene õppepäev kuluski sellele, et tehti omavahel tutvust – kes kust on, mida on senini teinud, mida kursuselt ootab. Peaesineja oli kogenud suguvõsa- ja koduloouurija Kalle Kesküla. Tema on juhendanud paljusid suguvõsauurijaid ja andnud välja mahuka koduloolise uurimuse oma koduküla Nasva kohta.

18-tunnilise kursuse kestel osaletakse loengute kuulamise kõrval ka Saaremaa genealoogide korraldataval Pöide kihelkonna teemalisel konverentsil ja külastatakse arhiive.

Kindlasti annab selline kursus huvilistele julgustust ja kogemusi tegeleda oma huvialaga ning toob ka värsket verd Saaremaa suguvõsa- ja koduloouurijate perre.

Eldur Seegel

Print Friendly, PDF & Email