Pöördumine: Kuressaare Linnavalitsus, jätke ranitsatoetus eelarvesse (3)

14. märtsi ajaleht Meie Maa kirjutab artiklis “Linnajuhtide palgad kahanevad teistest vähem”, et Kuressaare linnavalitsus on otsustanud lõpetada esimestesse klassidesse minevate õpilaste vanematele ranitsatoetuse maksmise.

Käesoleval õppeaastal sai nimetatud toetust 141 lapsevanemat summas 423 000 krooni. Samas jätkab Kuressaare linnavalitsus ebaseaduslikult sõlmitud lepingut (riigihangete ameti otsus) OÜ-ga Saaremaa Raadio edastamaks avalikkusele linnavalitsusele meelepärast teavet. 2008. aastal oli see summa väidetavalt 330 000 krooni. Selle raha eest saaks jätkata vähemalt osaliselt ranitsatoetuse maksmist Kuressaare lapsevanematele.

Kas poliitpropaganda on olulisem noorte perede toetamisest?
Taunime linnavalitsuse otsust, mis eelistab Kuressaare Sõnumite väljaandmist laste toetamisele. Keskerakonna Saaremaa piirkonna noortekogu on seisukohal, et ranitsatoetus peab jääma eelarvesse.

Praeguses kriisis on noortel peredel raske täita võetud kohustusi ja toetus esimesse klassi minevale lapsele on olulise tähtsusega. Linnavalitsuse tegemiste kajastamine saab toimuda kahe kohaliku ajalehe ja raadio kaudu.

Keskerakonna Saaremaa Noortekogu esimees
Marko Ilumets

Print Friendly, PDF & Email