Lihtne küsimus (8)

Mida kavatseb linnavalitsus ette võtta pärast Kuressaare põhikooli sulgemist sealse staadioniga ja millised plaanid on Komandandi 10B kinnistuga, kust huvikeskus kolib põhikooli ruumidesse.

Vastab Kuressaare linnavalitsuse infojuht Priit Pruul

Liitmisprotsess vältab üle kahe aasta. Kui kõnealused kinnistud vabanevad, siis talitab linn nendega vastavalt linnavara kasutamise ja käsutamise korrale.

Komandandi tänava maja ja kinnistu edasisest saatusest saab rääkida siis, kui liitmise käigus vabanevad ruumid avatud noortekeskuse jaoks. Hetkel ei ole mõistlik anda välja veksleid selle kohta, mis saab Komandandi tänava maja või kinnistuga rohkem kui kahe aasta pärast.

Staadion jääb kindlasti Kuressaare linna noorte ja laste käsutusse ka edaspidi. Munitsipaalsüsteem on staadioni rajanud ja staadion jääb linna huve teenima. Kes täpselt staadionit haldama hakkab, see räägitakse läbi liitmise käigus. Eeldatavasti saab selleks olla huvihariduse keskus või siis Kuressaare Spordibaasid.

Print Friendly, PDF & Email