Upa ja Laadjala rahvas on vastu Sikassaare tuulegeneraatoritele

Upa ja Laadjala küla elanikud on vastu Kaarma valla üldplaneeringu kavandis toodud lahendusele, mis näeb Sikassaare küla ette tuuleenergia tootmise alana.

“Teeme ettepaneku mitte reserveerida Sikassaare külla maa-ala tuulegeneraatorite püstitamiseks,” öeldakse Mati Tarvise ja Taivu Uljase Kaarma vallavalitsusele saadetud kirjas, millele on alla kirjutanud Upa küla 33 majapidamise ja Laadjala küla 8 majapidamise esindajad.

Upa ja Laadjala küla elanikud väidavad, et Sikassaares tuulikute püstitamiseks kavandatud ala jääb Upa ja Laadjala lähimatest majapidamistest 600–800 meetri kaugusele. “Need külad jäävad tuulegeneraatorite töötamisega kaasneva mõju piirkonda, “ öeldakse protestikirjas. “Langeb külaelanike elukvaliteet, kaasnevad mürast tingitud tervisekahjustused, langeb kinnisvara hind, rikutakse looduslik keskkond.”

Kirja autorite sõnul ei ole üldplaneeringu kavandis põhjendatud, miks on maad tuuleenergeetika tootmiseks reserveeritud just Sikassaares ja Piilas, kuigi keskkonnamõju hindamise programm nägi ette tuulegeneraatorite sobivuse selgitamist Pähkla–Unimäe piirkonnas. “Tuuleparkide asukohtade planeerimisel Sikassaarde ja Piilasse on keskkonnamõjud jäetud sisuliselt hindamata ja tuuleparkide asukohad on põhjendamata,” öeldakse protestikirjas.

Oma vastuseisu täiendavate tuulegeneraatorite püstitamisele on väljendanud ka Nasva küla elanikud, kes ei ole nõus perekond Sõnajalgade plaaniga püstitada kaks tuulegeneraatorit Nasval.

Print Friendly, PDF & Email