Maakonna turismiobjektide prügist koristamise rahastamine on lahtine (29)

Maakonna turismiobjektide prügist koristamise rahastamine on lahtine

MURELIKUD: Alver Sagur, Tõnu Hütt ja Raimu Aardam on mures, sest turismiobjektidel turistide järelt koristamine on jäetud sel aastal rahastamata.

Tänaseni on selgusetu, kes hooldab sel suvel maakonna suurimat turismiobjekti või koristab looduskaitsealadega tutvumas käivate turistide prahi. Samuti ei saa mittetulundusühing tagada tualettide lahtihoidmist Pangal ja Kaali parklas.

Eile istusid mitme valdkonna esindajad Kaali külastuskeskuses ühise laua taga ja otsustasid ühise mure lahendamiseks abi ja nõu paluda Saare maavanemalt ja keskkonnaministeeriumilt.

Arendaja Alver Sagurit ajendas koosolekut kokku kutsuma see, et SA Keskkonnainvesteeringute keskus(KIK) ei eraldanud tänavu enam Kaali kraatri ja Panga panga korrastamiseks vajaminevat rahasummat.

“Hoian Panga pangal tualetid ja koristan Kaali kraatri ümbrust vaid poole aprillini, kuid edasi ei oska ma öelda, mis saab,” ütles Alver Sagur, kelle sõnul on siiani KIK igal aastal neid töid rahastanud. Saguri sõnul ei suuda ta uskuda, et keegi seda tänavu entusiasmist hakkab tegema.

Arutelul kerkisid üles mitmed võimalikud ideed. Keskkonnaameti esindaja Kadri Paomehe sõnul on valminud esialgne variant kaitsekorralduskavast, mida on lähiajal plaanis ka avalikkusele tutvustada, kuid kuna turismihooaeg on lähenemas, vajab olukord kiiremat lahendust.

“Otse ja kaudselt on tegemist nii maakonna maine küsimusega kui ka meie elukeskkonna ja looduskeskkonna kaitse ning hooldamisküsimusega,” oli Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Leo Filippov kindel.

Üheskoos jõutigi järeldusele, et tuleb abi ja nõu küsida, kuidas edasi toimetada, nii Saare maavanema Toomas Kasemaa kui ka keskkonnaminister Jaanus Tamkivi käest.

Kui häda käes, tuleb appi omavalitsus ja aitab asja ära korraldada, ning arved tuleb saata sinna, kuhu vaja, kuna tegemist on riigiomandis oleva maaga ja see on meie kõigi huvides, soovitas Saaremaa omavalitsuste liidu esimees Raimu Aardam. Märgukirja maavalitsusele ja ministeeriumile koostab Villi Pihl (MTÜ Saarte TAK), lisaks Kaalile ja Pangale märgitakse seal ära ka teised probleemsed kohad Saare maakonnas.

Arutelus osalesid ka Mustjala ja Pihtla vallavanem ning RMK ja AS-i Saaremaa Teed esindajad.

Print Friendly, PDF & Email