Ajakirjanik arvab: Kõik lapsed linna kooli!? (11)

Ajakirjanik arvab: Kõik lapsed linna kooli!?

 

Kodukoha patrioodina olen ikka pidanud õigeks, et minu lapsed saavad esmase hariduse oma kodukohas. Praegugi õpib meie pere kolmas laps Pihtla lasteaed-algkoolis (suuremad on lõpetanud Kaali kooli) ning sõidab sealt kolm korda nädalas linna muusikakooli viiulitundi.

Kõik kellaajad klapivad kenasti ning olen kindel, et minu laps saab väga hea hariduse – nii väikeses turvalises Bullerby-tüüpi külakoolis kui ka professionaalse viiuliõpetaja juures.

Nii on see olnud siiani, kuid üllatusega lugesin, et maavalitsus plaanib bussiliikluse ümberkorraldamise käigus muuta päevase Sandla bussi aega nii, et maakoolis õppiv laps enam linna huvikoolis käia ei saa. No tegelikult kooli küll jõuab, kuid koju tagasi sõitva bussi väljumisaega on plaanis nihutada nõnda, et selle ajaga tunnis olla ei jõua. Seisame siis valiku ees, kas panna laps linna kooli või jätta pooleli nii vahvalt alanud muusikaõpingud.

Pöördusin oma murega maavalitsuse poole ning olin väga üllatunud, kui sain arengu- ja planeeringuosakonnast vastuseks, et liinivõrgu koostamisel olid prioriteediks eelkõige tööl käivad inimesed ja üldhariduskoolis käivad lapsed ning et meie päevase bussi aega nihutati seepärast, et muidu ei saa põhikooliõpilased linnast koju sõita.

Nimetatud liin läbib minu teada kahte valda – Kaarmat ja Pihtlat – ning mõlemal on oma põhikool(id) olemas. See, et need lapsed käivad põhikoolis linnas, on olnud nende vanemate või laste valik, mida maavalitsus ei tohiks soodustada. Seda enam, et räägime maakoolide tühjenemisest ning sulgemisohtudest.

Mina, muide, olen kuulnud, et maavalitsus peab vastutama maakonna tasakaalustatud arengu eest ning minu meelest käib selle arengu alla ka haridus. Oleks ju loomulik, kui laps käib koolis oma vallas ning huviharidust omandab linnas, kui selleks kohapealsed võimalused puuduvad.

Print Friendly, PDF & Email