Peipsi ranniku kalandustegelased kiitsid saarlaste visadust ja pealehakkamist

Peipsi ranniku kalandustegelased kiitsid saarlaste visadust ja pealehakkamist

 

Jõgevamaalt, Tartumaalt, Ida-Virumaalt ja Põlvamaalt kohale sõitnud kalanduse ja rannaäärse elu arendamisega tegelejad tõdesid, et saar-laste visadusest ja pealehakkamisest tasub mõndagi õppida.

Neljapäeval ja reedel toimus Saaremaal siinse kalanduspiirkonna ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna kogemuste vahetamise koostööseminar “Võimalused kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks kalanduspiirkondade säästva arengu meetme raames”. Suurema osa seminari ajast tutvuti mereäärsete ettevõtetega.

“Esimesena käsime firmas Baltic Workboats. Selles piirivalve ja lootsilaevu tootvas ettevõttes osatakse majandustegevust põhjalikult ette planeerida. Seda tõestab ka tegevuskava, mis ulatub 2013. aastani. Eriti palju on aga õppida selle ettevõtte kogemusest kordaläinud raha taotlemisel Euroopa Liidust.

Kuuldavasti sai Baltic Work-boats 15 miljonit maksva sadama ehitamiseks 7,5 miljonit krooni euroraha,” rääkis MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees Urmas Pirk.
Jõgevamaal Peipsi rannikul asuva Kasepää vallavanem Jüri Vooder arvas, et niisugune oskus Euroopa Liidu rahasid välja kaubelda ja paikkonna huvides kasutada väärib tõesti kiitust.

Peipsi Kalanduspiirkonna juhatuse liige Priit Saksing tõstis positiivsena esile seda, et firma Baltic Workboats oma sadamas tasuta sildumisvõimalust pakub.

Hea oli ka kuulda, et kalandust ja sellega seonduvaid probleeme hoiab tugevasti oma huviorbiidis Saare maavalitsus, kus vastavat teemat koordineerib nõunik Leo Filipov, märkis Saksing. Peipsi-äärsed kalanduse ja rannaelu arendajad tutvusid ka sadamatega Nasval, Kaunispes, vaadati ka Läätsa ja Salme paadisadamat.

“Arutlusainet saarlastega oli rohkesti, sest nii Peipsi järve ääres kui ka mandril vajavad paljud väikesadamad kaasajastamist,” ütles Urmas Pirk. Tema sõnul tasub õppida nii mõnestki Saaremaal täheldatud probleemist – kas või sellest, et Nasva jõesadama kaid haldavad erinevad ettevõtjad, kelle vahel pole koostööd tekkinud.

Jaan Lukas

Print Friendly, PDF & Email