Linnavalitsus pole nõus töökoormuse vähendamisega (22)

Linnavalitsus pole nõus töökoormuse vähendamisega

LINNAJUHID: Kalle Koov ja Urve Tiidus teisipäevasel pressikonverentsil, kus selgitasid negatiivse linnaeelarve koostamise üksikasju.

Abilinnapea Kall Koov tõrjus Kuressaare muusikakoolis toimunud kohtumisel sealsete õpetajatega võimalust, et õpetajad teeksid palgakärbete vastu vähem tööd ja osa muusikatunde jäetaks ära.

“Kuressaare linn eeldab, et palgakärpega ei kaasne avaliku teenuse osutamise vähenemine,” ütles viimastel päevadel mitmes linna allasutuses palkade pärimisega seonduvat selgitanud Koov. Ta lisas, et palgatõusu võtavad inimesed ju loomulikult ega mõtle, et hakkavad seetõttu nüüd rohkem tööd tegema.

Paljud õpetajad avaldasid soovi, et palgalangus oleks tähtajaliselt määratletud ning näiteks sügisel vaadataks nende töötasud uuesti üle. Koovi sõnul ei saa aga palgalangust võimalikku palgakokkuleppesse tähtajaliselt sisse kirjutada, kuna keegi ei tea praegu, kui pikalt rasked ajad kestavad.

Töötuse kasv vähendab töötasu

Enamik muusikakooli õpetajad mõistis abilinnapea muret ja sai palgakärbete vajalikkusest aru. Samas teeb õpetajaid murelikuks see, et kuna nende palk sõltub tundide arvust ja kui töötuks jäänud vanemad võtavad lapse koolist ära, väheneb nende töötasu veelgi.

“Mujal maailmas on nii, et kui laps jätab keset aastat pooleli, siis on vanem ikkagi kohustatud maksma aasta lõpuni,” ütles üks õpetaja. Abilinnapea lubas selle probleemiga tegeleda, et see leiaks seadusliku lahenduse.

Enamik õpetajaist oli siiski tõsiselt nördinud, et neil tuleb edaspidi hakkama saada väiksema palgaga, samal ajal kui üldhariduskoolide õpetajatel palk hoopis tõuseb. Muusikakooli pedagoogid pidasid ebaõiglaseks, et nemad, olles lõpetanud mitu muusikakooli ja muusikaakadeemia, saavad võrreldes üldhariduskoolide õpetajatega palka 30% vähem.

Ebavõrdsed palgad

Ka Kalle Koov nõustus, et palgavahe on kärisenud ebaõiglaselt suureks ning tema sõnul näitab see seda, et Eesti riik soodustab ebavõrdsuse tekitamist.

Lõpetuseks ütles abilinnapea, et ei saa kedagi sundida palgavähendamisega nõustuma, sest tööleping on kahepoolne.
“See on iga inimese enda otsus,” lausus ta, lisades, et muusikakooli õpetajad peavad oma otsused langetama märtsikuu jooksul.


Milliseks kujunevad linnavalitsuse liikmete palgad?

Abilinnapea Kalle Koov linna infojuhi Priit Pruuli vahendusel:
Linnapea ja abilinnapeade palganumbri üle otsustab volikogu. Olen veendunud, et meie palku puudutav kärbe ei saa olla väiksem teiste töötajate omast, ehk siis 18%, kui mitte rohkem!

Linnavalitsuse töötajatele on võrdselt teiste töötajatega tehtud ettepanek palga vähendamiseks 18% määras. Palganumber ei oma siin tähtsust. Palga vähendamine on kõigile (v.a miinimumpalgalised ja miinimumpalga lähedase palgaga töötajad) töötajatele üks – 18%.

Print Friendly, PDF & Email