Kas Mustjala vald asub väljaspool seadusi? (31)

Kas Mustjala vald asub väljaspool seadusi?

 

Miks kestab Mustjala vallas asuva Angeste talu tagastamine juba 17 aastat? Kevadel 2008 lubas vallavanem Kalle Kolter volikogu istungil talu hooned ja maa tagastada. Midagi pole muutunud, sarnaselt on venitatud kõik need aastad, ütleb omanike Lellepi, Soorski ja Vaikmaa volitatud esindaja Anne Vaikmaa.

1966. aastast elab majas Anne Jano perekond. Hooned olid antud kolhoosi kasutusse, seal oli ladu, paigutati elama kolhoosnikke. Angeste talu rajanute järeltulijad elavad Rootsis, Kanadas ja Eestis. Neile väitis Anne Jano, et on elumaja kolhoosilt ostnud, ehkki kolhoosil polnud õigust tasuta varakasutuses olevaid hooneid müüa.

1994. aastal selgus arhiividokumentidest, et Angeste elumaja registreerimisel Anne Jano nimele kasutati fiktiivseid dokumente. Seejärel asuti ilma ehitus- ja maakasutusloata lammutama õigusvastaselt võõrandatud hooneid ning püsitama uusi.

Pärast omandireformi seaduse jõustumist ei tohtinud tagastatavatel maadel enam mitte midagi lammutada või ehitada. Gustav Ränga andmeil kuulusid Angeste hooned Saaremaa taluarhitektuuri näidiste hulka.

1997. aastal tühistas maavanem kohtuotsuse alusel Angeste elumaja registreerimise Anne Jano nimele. Fiktiivse dokumendi alusel toimunud tehing oli tunnistatud seadusevastaseks. Bisnis võõras majapidamises käib aga edasi, peetakse loomi, lõigatakse küttepuid, harutatakse autoromusid. Õu ja ümbrus on uppumas rämpsu. Aastaid tagasi olid vallas võimu juures Janode sugulased. Siis palgati asjaajamisele valla raha eest appi jurist Mihkel Tuus.

Juba ammu kriminaalseks pöördunud venitamistaktika jätkub. Toon mõned näited. Vallavalitsus on tellinud neli ekspertiisi, soovides tõestada, et hooneid on oluliselt parendatud. Kohus sellega ei nõustu, püstitatud ehitised ja rajatised on tehtud ehitusloata ja maakasutusõiguseta. Huvitav oleks teada, kui palju on vald pidanud kõige selle eest maksma.

Eelmisel kevadel pakkus Kalle Kolter Janodele Mustjalas korterit. Väidetavalt olevat ta saanud ähvardusi. Muidugi on ka minul raske ette kujutada, kuidas vallavanem astub Angeste värava taha, teades, et kunagi löödi siin pikali 80-aastane Leo Soorsk. Endine vallavanem Merit Meri, kes oli tagastamise eelnõu ette valmistanud, hääletati ametist maha.

Vald on Janodele pakkunud eluasemeid, neid ei võeta vastu. Sügisel kohtusid rahvaga Mart Nutt ja Marko Pomerants, kelle kuuldes eelmine vallapea Hildegard Truu ütles, et kui tema oleks tagastamise korralduse teinud, pidanuks ta võtma oma seitse asja ja Mustjalast lahkuma. Et mitte lahkuda, väljastas ta Angeste hoonetele koos juurdeehitustega kasutusload. Taas võimalus paar-kolm aastat venitada.

Ka Anne Vaikmaa pakub naabruses korterit, ei taheta. Kõik need aastad, mis on elatud Angestel, pole Janod üüri maksnud. Anne Jano remontivajav kodutalu asub mõnisada meetrit eemal. Miks nad seda korda ei tee? Miks teised peavad seadusi täitma, aga Janod mitte? On see meditsiiniline juhtum? Ei usu, aga põhiküsimuseks muutub see, mis on selle jandi taga?

Vald on aastaid tagastamisotsust nagu kuuma kartulit käest kätte veeretanud. Anne Vaikmaa: “Omandireformi aluste seaduse jõustumisest kulunud enam kui kuueteistkümne aasta jooksul ei ole Mustjala vallavalitsus suutnud tagastada mulle kui õigusevastaselt võõrandatud vara tagastamise õigustatud subjektile Angeste talu vara ja maad. Sellega on rikutud minu õigusi ning tekitatud materiaalse kahju suuruseks loen üks miljon krooni. Moraal-ne kahju on korvamatu.”

Heli Speek
filmirežissöör

Print Friendly, PDF & Email