Otsime lasteaiale, huvikeskusele ja muusikakoolile remondi ajaks asenduspindu (32)

Käesoleval suvel algavad kavakohaselt pea aasta kestvad remondi- ja ehitustööd kahes linna haridushoones: Kuressaare 5. lasteaias ja Kuressaare muusikakoolis. Rahataotlused mõlema hoone põhjalikuks uuendamiseks on rahuldatud ja linnal on vaja enne tööde alustamist esitada vaid vormikohased täistaotlused.

Raha muusikakooli jaoks taotleti avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetmest eelmisel aastal, mil saime oma eeltaotlusele positiivse vastuse.

Vastavalt taotlusele kujuneb hoone tööde maksumuseks 18,6 miljonit krooni, millest 15 miljonit on meetme toetus ja 3,6 miljonit linna omafinantseering. Täpsemad hinnad selguvad ehitushankel, mis kuulutatakse välja kohe pärast ehituse koostamisel oleva põhiprojekti valmimist.

5. lasteaia rekonstrueerimiseks taotlesime toetusrahasid eelmisel aastal KOIT kavast. Siis jäime esimestena toetusest ilma, aga saime vastavalt valitsuse määrusele oma objektile külge tärni, mis pidi küll esialgsete plaanide kohaselt tähistama objekti, millele antakse teiste, toetust saanud objektide hangete võimalikust odavnemisest tingitud nn ülejäägid.

Kuid vastavalt muudetud KOIT kava teise vooru määrusele, on tärniga objektid, sealhulgas meie 5. lasteaed, sellest voorust automaatselt rahastatavad. Seda juhul, kui taotleja vajadust tavalise kirjaga kinnitab.

Kirja kinnitusega on linnavalitsus välja saatnud. Valmis on ka lasteaia ehituse põhiprojekt ja lähiajal kuulutatakse välja ehitushange. Vastavalt meie esialgsele KOIT kava taotlusele kujuneb ehituse maksumuseks ca 37,6 miljonit krooni, millest 32 miljonit on KOIT kava toetus linnale, 5,1 miljonit linna omafinantseering ning 0,5 miljonit Kaarma valla kaasfinantseering. Täpsed summad selguvad ehitushanke käigus.

Eelpool öeldu tähendab aga seda, et nii 5. lasteaia rühmade kui ka selles majas tegutseva huvikeskuse ning ka muusikakooli funktsioneerimise tarvis tuleb meil 2009/2010. õppeaastaks leida asenduspinnad. Tegu ei ole sugugi lihtsa ülesandega, sest nii lasteaiarühmad kui ka muusikakooli õppeklassid ning huvikeskuski on oma spetsiifikaga, ja mis siin salata, kahe hoone samaaegne remondis olek vähendab ka valikuvõimalusi.

Kuivõrd tegu on päris pika ajaga, siis peavad asenduspinnaga paratamatult kaasaskäivad ebamugavused olema viidud miinimumini. Linnavalitsus ootab kinnisvaraomanikelt, kelle valduses on sobilikke asenduspindasid ja kes soovivad linna haridusasutuste remondiaegsele toimimisele kaasa aidata, koostööpakkumisi. Huvilistel palume järgneva kahe nädala jooksul ühendust võtta telefonil 45 50 526 või saata e-kiri linn@kuressaare.ee .

Muusikakooli remondiaegseks toimimiseks vajame augustist 2009 kuni jaanuarini 2010 kahtteistkümmet 14-m2 klassiruumi. Lisaks vajame augustist 2009 kuni juunini 2010 kolme 14-m2 ja ühte 25-m2 klassiruumi.

Tunnid toimuvad seal tööpäevadel kell 13–20 erinevate instrumentidega ja õppetöö võib toimuda ka nädalavahetustel. Eeldame, et pakutavad ruumid on tühjad või võimaldavad miinimumina kabinetklaverite sissetoomist ja õpetaja töökoha sisseseadmist. Ruumide läheduses peab olema tualettruum.

Lasteaia tarvis vajame juulist 2009 kuni juunini 2010 ruume üheksale lasteaiarühmale. Ühe rühma (24 last) jaoks on vaja minimaalselt 80-m2 põhiruumi, mille vahetus läheduses peaks olema riietus- ja tualettruum. Suurema põhiruumi korral eraldiseisvat riietusruumi olema ei pea.

Rühmaruumis või selle läheduses peab olema võimalik pesta toidunõusid. Kindlasti tuleb kasuks mängimiseks sobiva õueala või selle läheduse olemasolu.

Huvikeskuse jaoks on asenduspindasid vaja alates juulist 2009 ja seda vähemalt aastaks. Vaja on 80 m2 mänguruumi koos selle läheduses oleva 3–4 minimaalselt 18-m2 kõrvalruumiga. Lisaks kolme 40-m2 ruumi (koos tualettruumiga) ringide tegevuseks. Huvikeskuses toimub tegevus tööpäeviti pärastlõunasel ajal.

Print Friendly, PDF & Email