Linnatöötajate palgakärped on küll solidaarsed, kuid erinevad (18)

Linnatöötajate palgakärped on küll solidaarsed, kuid erinevad

PALGAD VÄIKSEMAKS: Nii abilinnapea Argo Kirsil kui ka teistel linnavalitsuse töötajatel väheneb palk umbes 17 protsendi võrra.

Eile kinnitas Kuressaare linnavalitsus negatiivse lisaeelarve projekti, mille kohaselt vähenevad keskmiselt 18 protsendi võrra nii majanduskulud kui ka linnaeelarvest palka saavate töötajate töötasu, samas aga erineb reaalne palgakärbe linna allasutuste kaupa.

Linna 2009. aasta negatiivse eelarve koostamist juhtinud abilinnapea Kalle Koov tõdes eilsel pressikonverentsil, et kärbete tegemisel oli kõige valusam palgakulude kokkuhoid.

“Nagu varem juba öeldud, seadsime oma eesmärgiks palgakulude keskmise vähendamise 18% ja selle me ka saavutasime,” rääkis Koov. “Kuid palgafondi reaalne kärbe on linna allasutuste kaupa erinev ja see kõigub vahemikus 8,1% kuni 18%.”

Abilinnapea sõnul on reaalse palgakärpe erinevused tingitud mitmest tegurist. Neist peamine on asjaolu, et Kuressaare linna mõnes allasutuses on rohkesti miinimumpalgal olevad töötajaid, kelle töötasu pole lihtsalt võimalik kärpida.”

Oma Saare küsimusele, millistes allasutustes on eelseisvad palgafondi kärped väiksemad ja millistes suuremad, vastas Koov: “Näiteks on kõige väiksema 8,1-protsendilise kärpega vanalinna kool, 9,8-protsendiline kärbe ootab ees Kuressaare Kultuurivara ja 9,9-protsendiline kärbe Kuressaare põhikooli.”

Abilinnapea sõnul puudutavad palgafondi suuremad kärped valitsemist, see tähendab linnavalitsust ennast – siin peab palgafond vähenema suurusjärgus 17 protsenti – ning korrakaitset ja valimisi (s.o valimiste korraldamiseks ettenähtud töötasusid), kus kärped ulatuvad 18 protsendini.
Kuressaare lasteaedades on palgafondi kärbe vahemikus 12,1 kuni 12,4 protsenti.

Seadust ei rikuta

Kommenteerides võimalikku olukorda, et mõni linna 494 töötajast pole oma palga vähendamisega nõus, rõhutas Kuressaare linnasekretär Mati Leis, et linnavalitsus tegutseb rangelt kehtiva seadusandluse raames. “Vastavalt seadusele saab töötasu vähendada vaid poolte kokkuleppel ja linn siin seadust rikkuma ei hakka,” ütles ta.

“Kui mõni töötaja pole palga vähendamisega nõus, on ehk võimalik saavutada temaga kokkulepe mõnel teisel tingimusel, näiteks vähendada tema tööaega või siis viia ta osaliselt tasustatavale puhkusele.”
Selle kohta, et kui töötajaga pole üldse võimalik kokkulepet saavutada, ütles linnasekretär: “Kuna palgafondi vähendamine on paratamatu, ei välista ma sõna koondamine.”

Kui linnatöötajad näitavad aga üles enneolematut solidaarsust ja pole töötasu vähendamisega nõus, kas siis sündmuste säärase arenguga kaasnevad massilised koondamised ei tekita linna eelarvele täiendavat survet?

Linnapea Urve Tiidus: “Kui tööealine teeb valiku, on see tema vaba valik, ja vastavalt seadusele peab koondamisteks ka reserv olema. Kuid [valiku tegemisel] peaksime me siiski ka arvesse võtma praegust olukorda tööturul.”

Samas andis linnapea mõista, et nagu ükski majandustõus, nii ei kesta ka majanduslangus igavesti, ja võib juhtuda, et juba lähitulevikus hakkab olukord arenema paremuse suunas.

Kuressaare linna rahandusnõunik Mai Takkis lausus, et viimase kolme aastaga on linna töötajate palgad kasvanud keskmiselt 35 protsendi võrra. “See aga tähendab, et palgafondi 18-protsendiline keskmine kärbe viib meid tagasi 2007. aasta lõpu tasemele,” ütles ta.

Kärped ka mujal

Üldse on linna 2009. aasta negatiivses eelarves palgakulusid vähendatud 9,6 miljoni krooni võrra, majanduskulud vähenevad ligi 8,8 miljonit krooni ning toetused kolmandale sektorile 3,4 miljoni krooni võrra.

Investeeringud vähenevad kogumahus 13,6 miljonit krooni ja varem kavandatud 25 miljoni krooni asemel kavatseb linn võtta eeloleval aastal laenu vaid 5 miljonit krooni.

KUULA PRESSIKONVERENTSI SALVESTIST

 

Print Friendly, PDF & Email