Keskerakond süüdistab linnajuhte suutmatuses juhtida (12)

Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus saatis eile laiali pressiteate, milles teeb etteheiteid Kuressaare linnajuhtidele ja kutsub neid üles koostööle teiste osapooltega.

“Viimaste aegade segadused Kuressaare linna juhtimise ümber näitavad, et linnajuhid ei ole kriisisituatsioonis suutelised linna juhtima,” märgitakse üle Eesti laialisaadetud pressiteates, millele on piirkonna juhatuse nimel alla kirjutanud kohalike keskerakondlaste juht Kalle Laanet.

“Negatiivne lisaeelarve, mille tulemusena vähenevad linna hallatavate tasutuste töötajate palgad 18%, lõpetada Kuressaare põhikooli tegevus – need otsused puudutavad valusalt tuhandeid linnakodanikke,” tuuakse kirjas välja ka konkreetsed otsused, mida vastu võttes on linnavalitsus Keskerakonna arvates eelnevalt liialt vähe linnarahvaga suhelnud.

Põhikooli sulgemise kohta vastas linnapea Urve Tiidus Laanetile, et laste arvu vähenemine linnas on tõsiasi, millest tuleb lähtuda nii linnavalitsusel kui ka linnavolikogul. Tiiduse sõnul on kooli sulgemisest piisavalt räägitud ja otsuseid ei ole tehtud rutakalt.

Urve Tiiduse kinnitusel on linnavalitsuse ettepanek linna allasutuste juhtidele vähendada kulutusi seoses negatiivse lisaeelarvega samuti ettepanek, mille raames p eavad allasutuste juhid linnavalitsusele edastama oma tegevusplaani.

“Loomulikult arutatakse võimalikke arenguid allasutuste juhtide ja töötajatega. Väita, et hetkel informeeritakse inimesi juba tehtud otsusest, on vale. Kuressaare linnavalitsus on linnakodanikega suhtlemisele avatud ning ootab alati jätkuvalt linnakodanike ettepanekuid ja tähelepanekuid linnas toimuva osas, sealhulgas ka opositsioonierakondade initsiatiivi,” seisab linnapea vastuses Saaremaa keskerakondlaste juhile.


VAATA LISAKS

Keskerakonna kiri Kuressaare linnale

Kuressaare linnapea vastus Keskerakonnale

Print Friendly, PDF & Email