Lümanda sotsiaaltöö järelevalvemenetlus venib juba kaks aastat (34)

Saare maavalitsuse poolt Lümanda vallas läbiviidud sotsiaaltöö järelevalvemenetlus on valla haldussuutmatuse tõttu veninud juba kaks aastat.

“Niikaua vist ei ole ükski kiri hilinenud,” ütles Oma Saarele Saare maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Inna Kask, kelle sõnul pole maavalitsus saanud Lümanda vallalt ikka veel ametlikku kirja, mis kinnitaks järelevalve käigus tehtud ettepanekute täitmist.

“Suulisi järelepärimisi oleme teinud ja oleme saanud vastuseks, et kohe-kohe, aga siis on jälle inimesed muutunud,” sõnas Inna Kask. “Viimases vestluses ütles Lümanda vallavanem, et vastuskiri on praktiliselt valmis, aga vajab veel kinnitamist.”

Lümanda valla sotsiaaltöö järelevalve kuulutati välja 2007. aasta aprillis ning esialgne järelevalve viidi läbi 2007. aasta juunis, 2008. aasta aprillis järelevalve jätkus. Järelevalve akti kinnitas maavanem 2008. aasta mais, kuid vallapoolne ametlik kiri aktis esitatud ettepanekute täitmise kohta on siiani puudu.

Erakordne juhus

Maasekretär Andrus Lulla peab järelevalvemenetluse nii pikaks venimist pigem erakordseks, leides, et see näitab kohaliku omavalitsuse aparaadi vähest haldussuutlikkust. Teisalt ei ole maavalitsus Lümanda valla tagantsundimiseks ka midagi ette võtnud, sest maavalitsuse eesmärk oli Lulla sõnul valda aidata ja mitte lihtsalt sisse käia.

Inna Kase sõnul oli Lümanda sotsiaaltöö probleemiks mahajäämus kehtivatest seadustest. Näiteks maksti Lümandas sotsiaaltoetuse nime all toetusi, mis tegelikult sotsiaaltoetuste alla ei kuulu (prillitoetus, koolitoetused), sotsiaaltöötaja tööruum oli läbikäidav, millega eirati andmekaitsenõuded jpm.

“Suuresti tuleneb see sellest, et vallas teeb sotsiaaltööd üks inimene, kes lihtsalt ei jõua ühtaegu tegeleda praktilise tööga, seaduste poolega ja lisaks veel ennetustööga,” rääkis Kask.

Kask ütles, et ehkki valla kiri puuduste kõrvaldamise kohta on pikalt viibinud, on maavalitsus teinud vallaga olukorra parandamiseks koostööd. “Meil on olnud hea ülevaade, kuidas see asi seal edasi liigub ja asjad on liikunud paremuse poole,” lausus Kask.

Lümanda vallavanem Tarmo Pikner ütles, et kavatseb ametliku kirja ettekirjutuste täitmise kohta maavalitsusele ära saata lähemal ajal, siis, kui kõik maavanema poolt välja toodud puudused on valla võimaluste juures täidetud.

Pikneri sõnul on ta maavalitsust ettepanekute täitmise tulemustest pidevalt informeerinud. “Maavanema aktis toodud ülesanded on meil pidevalt töös ja pidevalt ma informeerin maavalitsust nende täitmisest. Ma loen seda piisavaks,” lausus Pikner.

Print Friendly, PDF & Email