Haigla kutsub arutama sotsiaal- ja meditsiiniteemadel (2)

Kuressaare haigla korraldab tuleval kolmapäeval polikliiniku saalis ümarlaua, mille teema on “Meditsiinilised ja sotsiaalsed meetmed majandussurutise tingimustes”, kuhu oodatakse osalema sotsiaaltöötajaid, perearste, apteekreid ja erinevate huvigruppide esindajaid.

Haigla juht Viktor Sarapuu ütles, et ettevõtmise idee sündis südamevalust ühiskonnas toimuva pärast, sest kõik negatiivne, mille toob kaasa majandussurutis, mõjutab ka inimeste tervist.

“Kuna meil enam maakonnaarsti ei ole ning otseselt ei ole kellegi asi sellist teemat laiemalt arutada, võtsime selle enda peale,” põhjendas Sarapuu, miks ümarlaua kokkukutsuja on maakonna suurim raviasutus.

Teemad, mis kõne alla võiksid tulla, on haigla juhi sõnul üpriski ulatuslikud ning sõltuvad suuresti ka kokkutulnute ideedest ja mõtetest. “Kindlasti ei taha me korraldada loenguvormis üritust, vaid ikka nii, et kõik osalejad saaksid probleemidest rääkida ning ehk ka ühiselt lahendusi leida,” märkis haigla juht.

Tema arvates võiks kindlasti rääkida sotsiaal- ja tervishoiuvõrgustikust, maakonna ressurssidest nii arstiabi kättesaadavusel kui ka sotsiaalhoolekandes.

“Kindlasti peaks eraldi kõnelema eakate tervishoiust, sest ajal, mil külas üksikus talus elava vanainimese juures ei käi postiljon ega perearst, tekib küsimus, kes selle inimesega suhtleb ja tema muredest kuuleb,” rääkis Sarapuu.

Samas ta märkis, et sotsiaalteemasid ja tervishoidu puudutavaid küsimusi on kindlasti märksa enam, olgu siinkohal lisatud näiteks veel koduõendus, ravimihüvitised ja proteeside kättesaadavus.

Kõigil huvilistel on võimalus ümarlaual osalejatele saata ka küsimusi 9. märtsini aadressil kantselei@saarehaigla.ee või rita.loel@omasaar.ee .
Ikka selleks, et üritus saaks võimalikult laia kõlapinna ning arutamisele tulevad mured ei oleks vaid ametnikekesksed, toonitas Sarapuu.

Print Friendly, PDF & Email