Saaremaa õpilased on ka maailma mastaabis konkurentsivõimelised

Saare maakonna õpilaste teadmised on nii riigi kui ka kogu maailma tasandil väga head ja konkurentsivõimelised, selgus eile tutvustatud 2006. aasta rahvusvahelise PISA haridustesti tulemustest.

Testi tulemusi tutvustati eile Kuressaare gümnaasiumi Osilia koolituskeskuses toimunud koolidirektorite nõupidamisel.
PISA 2006 koordinaator, Tallinna ülikooli bioloogia didaktika lektor Imbi Henno ütles, et Saare maakonna õpilased näitasid väga häid tulemusi kõigis uuringuvaldkondades, s.o loodusteadused, matemaatika ja funktsionaalne lugemisoskus.

“Kõigis neis peamistes uuringuvaldkondades olid Saaremaa õpilased Eesti teiste piirkondadega – s.o viis suuremat linna ja maakonnad – võrreldes esimese kolme-nelja hulgas,” rääkis Henno.

Võttes aga arvesse asjaolu, et 2006. aasta PISA testi tulemused andsid Eestile tervikuna väga hea positsiooni – näiteks loodusteaduste tundmises olime 57 riigi seas 5-ndal, lugemises 13-ndal ja matemaatikas 14. kohal –, võib öelda, et Saaremaa koolides õpilastele pakutavad teadmised on konkurentsivõimelised kogu maailmas.

Imbi Henno väitel näitasid Saaremaa õpilased rahvusvahelises uuringus küll häid teadmisi, kuid siinne eripära on, et teatud ainete vastu õpilastel huvi puudub. “Võtame näiteks loodusteadused,” selgitas ta oma mõtet. “Maakonna tulemused olid nii Eesti kui ka maailma mastaabis head, kuid samas vastasid õpilased, et loodusteaduste vastu neil suurem huvi puudub.”

Saare maakonnast osales 2006. aasta PISA testis kuus kooli. Imbi Henno sõnul võib meile endile tunduda, et on olemas eliitkoolid, kuid maailma mastaabis vaadatuna annab iga Eesti kool oma kasvandikele konkurentsivõimelise hariduse. Peale Eesti tuli kogu koolisüsteemi säärane ühtlane tase ilmsiks veel Soomes ja Islandil.

PISA on OECD korraldatud rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise programm, mida korraldatakse 2000. aastast alates kolmeaastase intervalliga. Programm on mõeldud 15-aastastele õpilastele. Eesti osales PISA testis esmakordselt 2006. aastal.

Järgmine PISA test toimub tänavu aprillis ja sellest võtavad kindlasti osa ka Saare maakonna õpilased. Imbi Henno lisas, et seekord pööratakse peamist tähelepanu õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse hindamisele.

Print Friendly, PDF & Email