Läänemaa toetab püsiühendust Muhuga (7)

Lääne maavalitsuses toimunud arutelu käigus leiti üksmeelselt, et püsiühenduse loomine üle Suure väina tuleb kasuks mõlemale maakonnale, teatas Kalev.ee .

Maavalitsusse kogunenute arvates elavdaks püsiühendus kahe maakonna – Lääne ja Saare – vahelist ettevõtlust ja kultuurisuhteid, avarduksid Hanila ja Lihula valla inimeste võimalused töökohti leida ning haridust omandada, paraneks erakorralise abi kättesaadavus, suureneks liiklusturvalisus ja turistide hulk.

Jäi ka kõlama, et ei parvlaevaühenduse jätkumine ega selle parendamine ei soodusta lähivaldade ettevõtluse arengut ega oma positiivset mõju.

Vastupidi, leiti, et tihedam parvlaevaliiklus mandri ja Muhu vahel ning suuremate, sõidukeid rohkem mahutavate laevade kasutuselevõtt hoopis vähendab liiklusturvalisust.

Print Friendly, PDF & Email