Linnavolikogu kaotas põhikooli (59)

Linnavolikogu kaotas põhikooli

ERAPOOLETUD: Ei tea, kas tegu on naiseliku ettevaatlikkusega, kuid Kuressaare põhikooli asjus jäid erapooletuks ainult naissoost volinikud.

13 häält poolt, üks vastu ja neli erapooletut. Sellise vahekorraga võttis Kuressaare linnavolikogu eile vastu otsuse liita Kuressaare põhikool Kuressaare gümnaasiumiga, mis tähendab linna ühe vanema kooli sulgemist kahe aasta jooksul.

Juba sel sügisel ei anta selles koolis enam aabitsaid esimesse klassi astuvatele õpilastele. Linnavolikogu tegi säärase otsuse, vaatamata sellele, et lapsevanemad, vilistlased, õpilased ja linnakodanikud olid kooli sulgemisele vastu, edastades linnavolikogule 502 allkirjaga pöördumise.
Nädala algul avaldasid oma protesti linnavalitsuse ees ka kooli vilistlased. Seda, et erinevad osapooled ei ole asjade niisuguse käiguga rahul, tõdes ka abilinnapea Argo Kirss.

Linnavalitsuse koostatud eelnõu olid heaks kiitnud nii volikogu hariduskomisjon kui ka linna noortekogu. Viimase toodud faktid, mis põhikoolis valesti ning miks KG-s on lastel parem, lükkas KPK direktor ja linnavolinik Jaan Lember enne hääletamist peetud kõnes ümber.

Kokku üle tunni aja kestnud arutelu sisse juhatanud Argo Kirss põhjendas otsuse vajalikkust õpilaste paratamatu vähenemisega ning sellise otsusega kaasnevate uute võimalustega linna huviharidusele. Samas märkis Kirss, et kindlasti on tegemist ülimalt emotsionaalse väärtusega otsusega, kuid midagi pole parata.

Seda, et säärane otsus on vajalik ja linna hariduselu eduka toimimise huvides, toonitas ka hariduskomisjoni juht Piret Pihel, kes lisas, et tema juhitav komisjon võttis sulgemist toetava otsuse vastu suure häälteenamusega.

Linnakodaniku komisjoni esimees Laine Tarvis toonitas oma kõnes, et linnakodanikud ei ole aru saanud asjade tõelisest olemusest. “Nemad (kodanikud – toim) arvavad, et nüüd kool kaob ära ja kogu lugu. Nad ei saa sellest aru, et haridus on üks tervik, et kool jääb alles ja et sinna tulevad teised hariduse liigid,” rääkis Tarvis, tõdedes siiski, et pahatihti on nii, et otsuseid tehakse kiirustades ning inimestele jäävad asjad selgusetuks.

“Selles tähtsas küsimuses, nagu see siin praegu, ei ole kodanikel pilt selge. Meil võib selge olla, aga neil ei ole,” märkis ta.
Sotsiaalkomisjon, kellele kooliküsimust arutamiseks suunatud ei olnud, avaldas siiski oma toetust linnavalitsuse eelnõule.

Ainsana otsuse vastu olnud linnavolinik ja KPK direktor Jaan Lember ütles, et tema kui linnavolikogu liige sellise otsuse poolt hääletada ei saa, kuna tema arvates ei ole järgitud linna raekoja ukse kohal seisvat lauset “Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides”.

Selle avaldusega viitas Lember protsessile, mis tema arvates toimus kiirustades, oli vähe läbi mõeldud ning kõiki osapooli ei kaasatud piisavalt.
Eilse linnavolikogu otsuse kohaselt alustatakse liitumistoimingutega käesoleva õppeaasta lõppedes ning liitumine peab olema lõpule viidud 31. augustiks 2011.


Nii nad liitsidki põhikooli

Linnavolikogu hääletamistulemused Kuressaare põhikooli ja Kuressaare gümnaasiumi liitmise otsuses

POOLT: Viljar Aro, Anti Toplaan, Bruno Pao, Toomas Kuris, Piret Pihel, Enn Rettau, Allan Niils, Tiit Sarapuu, Toivo Alt, Ahti Viilup, Ants Tammleht, Helle Karu, Toomas Takkis.

VASTU: Jaan Lember.

ERAPOOLETU: Lea Kuldsepp, Tiiu Aro, Laine Tarvis, Sille Väli.

EI HÄÄLETANUD: Ly Kallas.

Print Friendly, PDF & Email