Muhu uudised: Muhus tulemas naistenädal – jälgige reklaami! (1)

Muhu uudised: Muhus tulemas naistenädal – jälgige reklaami!

 

Teisibesel Eesti sünnipäeval Muhus olli oodatust kohe tükimaad soem õhkkond. Pärast pidulikku kontserti ja sõnavõttusid sai suupistelava taga kuulda häid sõnu nii mineva voasta väljavalitud preemiate soajate kohe kut ninameeste jutu kohe.

Muidugid põle torisejad puudu oln, aga selle voasta tundusid kõned olema kuidagid rohkem tavalise inimese jaoks ja soema südamega loodud. Vallavanem Tiit Peedu kõne sai keskpaikas kogunisti aplausiga katkestat, kut ta reakis suurvaldade loomisest oma äänägemise järele. Et Muhu vald oo nõus ühinema, kut suureks vallaks soab Muhu vald ja pealinnaks Liiva.
Ma soada tänud omakorda ühele kenale inimesele, kis julges peale aktust tulla mo vigast murdekeelt paramaks õpetama. Aitäh!

Ajakirjanduses kippuvad vahel asjad olema natusse teise näoga, kut päriselt. Nõnna sattusid koa Muhu noordekeskuse noored Reporterisse, kui nad Pärnu kodutute loomade varjupaikas köisid. Nende külastamisega ühel aal köisid varjupaikas talgud. Uudistes reagitigid rohkem talgulitest, aga pildi peal näidati jälle külalisi Muhust. Viga põle suur ja ega see midagid ju ep muuda. Reis olli igavene kena ja sest ehk kuuleb eetsidpidi vähe ligemalt koa.

Vastla- ja tuhkapäe sai kenaste ää peetud. Ilma vedas küll sulaks ja lapsed ollid liulaskmise pealt kojo tulles päris lipe-märjad. Lusti põle see rikkun. Eile sai mõne ukse taha kärbsid riputat. Just see tuhkapäeva komme seesab kõikse paramini hinges. Kut ma koolis köisi, lassid ülalmise korrusse klassi lapsed ühevoasta nööri otsas suure pudelist tehtud kärbse alumise klassi akna taha.

Selle aa kangeste nõudlikkus koolikordas panni heas mõttes imestama, et koolmeistrid põlegid selle peale kurjaks soan. Pudelist suurde pabertiibadega kärbes seisis mitu aega klassis riiuli peal. Mool oo meeles, et ma köisi seda voatamas ja imestasi mõttes, kuidas ikka õpetaja selle koeruse peale sõuksel aal rõõmus olli. Ikkagid inimene!

Piiri vanas sõjaväeosas oo uhke kelgumägi. Mineva nädaliste talgutega said kelgumäele paika turvalised piirded, aitüma abilistele! Eile mülkas seal rõõmsaste hulk noori nii Muhust kut Saaremaalt. Kelgumägi oo aga olemas jätkuvalt ja sõnna võib lustima minna, kuni ilma jägub.

Kohe hakkab peale märtsikuu. Kunagid peeti selle kuu alguses naistepäeva. Siis kaotati see jälle ää, et nõukogude aegne igand. Aga see püha põle inimeste meelest kadun. Ikka üllatab naisi sellepäeva mõni kena lilleõis. Ja Muhus peetse juba mitu voastad naiste nädalid. Enne seda, selle nädali lõppus 28. veebruaril kellu 11 oodetse Hellamaa külakeskusesse korvipunumise huvilisi.

Teisibe oo juba naistenädali tegemised peal. Kellu 11 omingustpoole tuleb lasteaedas beebihommik. Õhtaste tegemiste kohja pealt oo paergus veel otsad lahti. Kut äkist heaste läheb, soab teisibe nähe ühte teatrietendust. Teene võimalus oo, et kellu 17 oodetse Hellamaa külakeskusesse kõiki tublisid levaküpsetajud. Kena, kut soaksite tulla omatehtud levaga seltsis, et siis vastamisi soaks neid mekkida.

Külaline tuleb koa levapäevale. Tubli mahetalu perenaine Marju Müür noabersaare pealt tuleb ja reagib oma levategu kunsist, annab nõu, kut taris ja midagid olli kuulda isegid juuretise jagamise kohe. Kas teisibe soab teatrid või leiba, seda peab nüüd kangeste tähelepanelikult uurima. Kut teater ikka tuleb, lükkub levapäe reedesele päevale. Voadake kangeste kuulutusi või kõlistage Hellamaa külakeskusesse.

Neljabe kellu 17 väljub buss Arensburgi SPAsse, kus lubati külalistele ekskursioon tiha ja pärast köiasse ikka mõnulemas koa. SPA reisi peale tuleb ennast tahtajatel kindlaste kirja panna, kõlistage aga Tiina Jõgile. Kas ja kus ja millal tuleb aeroobika, seda tuleb koa järele kuulata.
Tuleva nädali lõppus naistepäeva-laupa soavad piduhimulised valida kohe mitme kohja vahel. Piiri rahvamajas oo 7. märtsil kellu 20 naistepäeva tansiõhta. Tansiks mängvad Boris Lehtlaan ja Henn Rebane. Kohjapeal avatud kohvik. Küsi ligemalt Toomas Rohtlaane käest, ta telefonil soab kohjad koa kindi panna.

Just täpselt sellesamma õhta ja sellesamma kelluaa peale jääb teene pidu Koguvas Vanatoa turismitalus. Seal peetse pidu 80. voastate stiilis ja naistepäeva-eri programmiga tuleb rahva ette Sulo. Naised pidade tasuta sisse soama. Jällegid küsi Vanatoa telefonil ligemalt üle.
Sii sai arutatud, et tea kas naistepäeva-tuisku koa tulemas oo. Et kas oo tuisan juba piisavalt ja ette ää või soadab taevataet meitele veel. Elame- näeme.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email