Bussiliinivõrguga seonduv vajab selgust (2)

Bussiliinivõrguga seonduv vajab selgust

 

14. veebruaril avaldati maakonnalehtedes kavandatav Saare maakonna bussiliinivõrk. Sellega seoses tekkis paljudel inimestel mitmeid korduma kippuvaid küsimusi, millele on mõistlik lehe kaudu vastata.

Mille alusel uus liinivõrk koostati?

OÜ Positium LBS kasutas ühistranspordiuuringu alusena Eesti vabariigi riiklikke registreid (elanikeregister, maksu- ja tolliameti register, koolide register), praeguse vedaja AS-i GoBus piletimüügiandmeid, suvel poodides ja maavalitsuse kodulehel olnud küsitluslehtede vastuseid ning mobiilpositsioneerimise andmeid.

Seega on tegu faktidel põhineva liinivõrgu kavandiga, mida täiendati 19.–23. jaanuaril toimunud aruteludel valdade esindajatega vastavalt nende kui kohalikke olusid hästi tundvate inimeste teadmistele.

Mis on uue liinivõrgu prioriteedid?

Kuna riigieelarvest Saare maakonna bussitranspordile eraldatud vahendite raames ei ole võimalik senist liinivõrku üleval pidada, siis oli kõige tähtsam tagada see, et täiskasvanud saaksid tööl ja lapsed koolis käia.
Ühistranspordiuuringust selgus, et 73% Saaremaa elanikest töötab Kuressaares, seega on tähtis, et hommikuti sõidaksid bussid Kuressaare poole ja õhtul Kuressaarest ära.

Hea täitumusega ja piletituluga liinidele on lisatud ka päevased reisid, et lapsed saaksid koolist enne õhtut koju ning maalapsed huvikoolidesse.
Nädalavahetuse liikumisvajadus on ca 40% argipäevade liikumisvajadusest, seega on nädalavahetuse liine hõrendatud ja eeldatavalt hakkavad pärast hanke lõppu nädalavahetusel sõitma väiksemad bussid.

Millal uus liinivõrk rakendub?

Liinivõrku kavatseb maavalitsus rakendama hakata pärast praegu toimuva riigihanke lõppu, mille kindlat kuupäeva on raske öelda.

Esialgu oli plaanis uut liinivõrku rakendada alates 1. aprillist, aga hetkel tundub erinevate tehniliste küsimuste valguses, et mõistlik oleks alustada mõnevõrra hiljem, näiteks suvehooaja alguses. Kui see küsimus on selge, teavitatakse inimesi sellest täpsemalt ajalehtede kaudu.

Mida teha siis, kui tunnete, et ei pääse uue liinivõrgu rakendamisel enam liikuma?

Kui uued liinid on sellised, et ei sobi ajaliselt inimestele tööle või lastele kooli jõudmiseks, siis andke sellest kindlasti teada maavalitsusele või vallavalitsusele – kellaaja muutmine ei too kaasa lisakulutusi ning tõendatud vajaduse korral saab seda lihtsalt muuta.

Kui aga inimene jääb uue liinivõrgu rakendamise tõttu ilma võimalusest käia tööl, tarbida olulisi teenuseid (arstiabi, kaupluses käimine jne), siis tuleks pöörduda eelkõige vallavalitsuse poole, et seal tekiks oma piirkonna inimeste vajadustest ja probleemidest üldisem pilt, mille nad saaksid kokkuvõtlikult maavalitsusele esitada.

Print Friendly, PDF & Email