Kihelkonna vanadekodu projekt sai ERKAS-i heakskiidu

Kihelkonna vallavanem Jüri Saar väitis Oma Saarele, et Eesti Regionaal- ja Kohaliku Arengu Sihtasutuselt (ERKAS) on saadud nõusolek kuue valla koostööprojektina kavandatud vanadekodu kontseptsiooni kokkupanekuks.

“Meil on raha selleks olemas, et hooldekodu kontseptsioon kokku panna,” lausus Saar, “tuleb kirjutada üks väike raamat, siin midagi põlve otsas tegema ei hakata.”

Kontseptsiooni üle tuleb arutelu, sellele järgneb projekteerimine. Koostada tuleb ka ehituse finantseerimiseks rahataotlus.
Eelmisel nädalal käisid ERKAS-e esindajad kohalike oludega tutvumas ning saarlaste soove kuulamas.

Projektis osalevate omavalitsusjuhtidega peeti nõu. Arutelul osalenud said küsimustiku, millele valdade sotsiaaltöötajad vastused koostavad.
Küsimustik puudutab vanurite hoolduse hetkeseisu, kohamaksumuse kalkulatsioone, hooldusvajadust lähitulevikus jms. Tuntakse huvi ka selle üle, milliseid teenuseid vajatakse lisaks statsionaarsele hooldusele.

Lääne-Saaremaa vanadekodu projektis osalevad lisaks Kihelkonna vallale veel Kärla, Mustjala, Salme, Torgu ja Lümanda.

Print Friendly, PDF & Email