Palgakärped siiski tulevad (5)

Palgakärped siiski tulevad

 

Eile õhtul teatas koalitsioon, et õpetajate palgakärpeid küll vähendati, aga ka palgatõusu ilmselt ei tule. Kas see nii ka jääb, selgub alles siis kui riigikogu on miinuseelarve kinnitanud. Oma Saar uuris koolijuhtidelt, kas nad pooldaksid palga vähendamist või loobuksid uutest arvutitest.

Tõnu Toon, Kärla põhikooli direktor:
Valitsuskoalitsiooni seisukoht, et raskel ajal tuleb kõikidel valdkondadel piirata väljaminekuid, on õige. Samal ajal on see parim aeg vähendada õpetajate palgamäärade mahajäämust riigi keskmisest palgast.

Ka lasteaednike ja teiste vallast töötasu saavate pedagoogiliste töötajate palkade mahajäämust. Normaalne palk on üks tähtsamaid kui mitte kõige tähtsam faktor, mis kindlustab noorte õpetajate ja lasteaednike taastootmise.

Sülearvuti on üks vahend õppeprotsessi kaasajastamiseks. Kärla kool tegi möödunud aastal märgatava investeeringu sülearvutitesse ja projektoritesse, muretses puutetahvli. Liitusime e-kooliga. Kaalusime elektroonilise vastamissüsteemi soetamist. Käesoleva aasta eelarve projekt oli ilus, kuid aeg sundis plaane muutma.

Palk tagab pedagoogi olemasolu, kes suudab teha väga head tööd ka ilma arvutita. Sülearvutite programmi ja ka teisi investeeringuid, kui need ei ole hädavajalikud, saab edasi lükata. Palkade mahajäämus süvendaks õpetajate probleemi, vaatamata õpilaste arvu ja koolide arvu vähenemisele ei ole “vabade” heade õpetajate arv kasvanud. Meil vedas, saime noori, kellest võivad tulla head õpetajad.

Jaan Lember, Kuressaare põhikooli direktor:
Kui valik on ainult palk või sülearvutid, siis kindlasti PALK.
Meie koolil on arvutipark normaalne. Eelmisel aastal sai sülearvutid seitse õpetajat.
Arvuti on abimees, aga mitte õppeprotsessi juhtiv osa. Kõige tähtsam on õpetaja.

Aive Mõistlik, Valjala põhikooli direktor:
Valjala põhikooli arvutipark on hästi välja kujunenud. On sülearvuteid, on arvutiklass, on statsionaarseid arvuteid klassis, mis ühenduses internetiga jne.

Täna, kui arutasime õpetajatega seda teemat, kas sülearvuti või kõrgem palk, siis olid nad seisukohal, et kui palk on vääriline, võib ise osta endale töövahendeid, mida vaja on. Seega pooldavad meie maja pedagoogid tehtud töö eest väärilist palka!

Tiina Talvi, Lümanda põhikooli direktor:
Igapäevast vastutusrikast pedagoogitööd teeb inimene – õpetaja, mitte masin – arvuti. Eesti koolides ringi liikudes on näha, et edukad koolid on arvutitega varustatuse poolest isegi väga heal järjel.

Kuna õpetaja palk on näiteks juristi või arsti omast mitu korda madalam, siis tuleb kindlasti panustada õpetaja töötasusse. Tänase majandus- ja sotsiaalkriisi löögid jõuavad igal hommikul nõrgimate ühiskonnaliikmetega kooli ja õpetaja peab suutma ka koolivälised pinged maandada ja optimismi säilitama.

Print Friendly, PDF & Email