Lossivallide kordategemiseks terendab 50 miljonine toetus (2)

Lossivallide kordategemiseks terendab 50 miljonine toetus

DIREKTOR OOTAB ARENGUID: Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa enne lõplikke lahendusi kommentaare anda ei soovinud. Valitsus langetab lõpliku otsuse kultuuriobjektide meetme osas lähiajal.

Vaatamata ägedatele vaidlustele on Saaremaa muuseumil siiski veel säilinud võimalus saada üleriigiliselt tähtsate kultuuriobjektide väljaarendamise meetmest toetust Kuressaare lossivallide kordategemiseks.

Ekspertide komisjoni koostatud eelistusnimekirjas kuuendal positsioonil paiknev Saaremaa muuseum on suure tõenäosusega minetanud küll võimaluse saamaks küsitud 78 miljonit krooni, kuid loodab siiski saada toetust 50 miljonit krooni, millele lisanduks kaasfinantseering 8,8 miljonit krooni.

Alternatiivina on Saaremaa muuseum esitanud 50 miljoni krooni taotluse ka ettevõtluse arendamise sihtasutusele, mis läheb käiku juhul, kui kultuuriobjektide meetmest toetust saada ei õnnestu.

Kui 78 miljoni kroonise eelarve puhul pidi lisaks vallidele korda tehtama ka väljaspool linnuse müüre paiknevad kolm raveliini ja uuendatama muuseumi ajaloo ja arheoloogia püsiekspositsiooni, siis kahanenud eelarve juures lükkuvad need tööd tulevikku.

Jätkuvalt on eelarves sees linnusemüüride muutmine varisemis- ja ilmastikukindlaks, eemaldatakse ka puujuured ja võsa.
Müüride praegust väljanägemist ei muudeta, dolomiitvooderdist tuleb juurde vaid nurgabastionide külgedel ja tippudel, mis on eriti varisemisohtlikud.

Ka ajalooliselt on linnusevallide väljanägemine erinenud, ehkki valdavalt oli müür laotud tahutud kiviplokkidest nagu praegu linnapoolsed vallid.
Endiselt on tööde kavas merepoolse valli ülesõidutee likvideerimine ja teena kasutatud valliosa kordategemine. Kümmekond meetrit praegusest ülesõiduteest eemal rammitakse läbi vallimüüri aga uus ava ja tehakse tunnel kontserditehnika vedamiseks ja tuletõrjeautode jaoks.

Plaanis on ka restaureerida suurtükitorni juures asuv rootsiaegne suurtükipositsioon koos suurtükkide väljapanekuga.
Suurtükipositsioonile pääsemiseks avatakse käik, mis kulgeb läbi põhjabastioni valli. Vallide ülemine kaitserinnatis, mis näeb praegu välja nagu kühm, kuid kus kunagi andsid tuld püssimehed, vooderdatakse kogu ulatuses paekiviga. Samasse juurde tuleb kogu vallimüüride ulatuses jalakäijate tee ja istepingid.

Nelja miljoni krooni eest viiakse linnuse hoovis läbi arheoloogilisi kaevamisi ja puhastatakse välja mõningad maapõues peidus olevad nurgatornide alused.
Väljakaevamised toimuvad spetsialistide koostatud plaanide järgi valitud kohtades, tervet muuseumi hoovi üles ei tuhnita. Väljakaevamised kestavad mitu aastat ja väljakaevatud ehitised konserveeritakse.

Oluline muudatus leiab aset ka Kuressaare linnuse peasissekäigu teel, kus pargi ja raveliini vahele ehitatud mõnekümne meetri pikkune truup lammutatakse ja asendatakse samasuguse puidust sillaga, nagu see on otse lossivalli peasissekäigu ees.

Print Friendly, PDF & Email