Kokkulepe on vajalik (1)

Kokkulepe on vajalik

 

Kokkulepped on head asjad siis, kui need sünnivad. Mitme osapoole vahelised kokkulepped on enamasti kompromissid. Kahtlemata vajatakse kompromissi ka vaidlusaluse Ruhnu laevaliikluse probleemi lahendamiseks.

Ruhnu on saar keset avamerd. Seda saart on pillutatud ühest maakonnast teise, aga vaatamata sellele ei vähene vahemaad. Saare transpordimured on igikestvad, kurtmist on kuulda olnud siis, kui miskit toimima saab, veel rohkem aga siis, kui saareelanikud sunnismaiseks jäävad.

Toimetus ei ole valmis lahendusi välja pakkuma, see polegi meie ülesanne. Selleks on kolm osapoolt koos oma nõuandjatega. Meie oleme vaid seda meelt, et kõigil peab olema tahe kokku leppida – nii maavanemal, laevaomanikul kui ka vallavanemal. Eesmärk on üks, et elu seal kauges maanurgas saaks jätkuda.

Print Friendly, PDF & Email