Keskväljaku ümberehitus sai rohelise tee

Kuressaare linnavalitsus võttis eilsel istungil vastu korralduse, millega anti luba linna keskväljaku ümberehituseks ja kergliiklusteede ehitamiseks.

Samuti esitas linnavalitsus volikogule otsuse eelnõu nende arendamistega seotud varaliste kohustuste võtmiseks 9 miljoni krooni ulatuses. Kohustus soovitakse võtta aastateks 2010–2011 ning see on mõeldud omafinantseeringuks, mis on rekonstrueerimiseks vajaliku projektiraha saamise eelduseks.

Järgmisel neljapäeval peaks volikogu otsustama, kas selline kohustus võetakse või mitte.
Korralduse järgi rekonstrueeritakse keskväljak projekti järgi, mille on koostanud Ösel Plan OÜ.

Projektid Lossipargi ringi, Pärna tänava ja Pihtla tee, Tallinna, Raekoja, Kaevu ja Hariduse tänava kergliiklusteede ehitamiseks koostas Klotoid OÜ.

Print Friendly, PDF & Email