Ühistegevus au sisse

Ühistegevus au sisse

 

Haldusterritoriaalsest reformist Eestis asja ei saa. Ükski poliitiline jõud selle algatamisega toime ei tule ja vallad veeretavad vaikselt vanaviisi edasi. Kohalik rahvas on hirmul, et kui nüüd vallamaja ka kaob, siis järgnevad varsti kool ja lasteaed, nende järel lahkuvad noored pered ja elu sureb lõplikult välja.

Juba ammu on rõhutud omavalitsuste vahelisele koostööle. Meie maakonnas on ühistegevus rohkem edenenud ida pool, kus on koos toimetatud mitmeidki asju. Lääne-Saaremaal on nokitsetud omaette, igaüks oma muredega.

Et asjad siiski positiivses suunas liiguvad, näitab asjaolu, et Kihelkonnale vanadekodu rajamisega on tõsiselt tegelema hakatud. Kiitust väärib seegi, et kuuenda omavalitsusena on lubanud liituda Torgu vald, seega on kokku saamas üks korralik koostööprojekt.

Toimetus tunnustab igati asjade sellist arengut ja loodab, et saab positiivseid uudiseid Kihelkonna hooldekodu edenemisest vahendada leheveergudel edaspidigi.

Print Friendly, PDF & Email