Nasva maaomanikud on valmis koostööks tuuleenergia tootjatega (3)

Nasva jahtklubi ja maaomanik Piret Viilu teatasid oma nõusolekust lubada nende Nasva külas asuvale maaüksusele püstitada tuulegeneraator.

Nii Nasva jahtklubi kui ka Lodja kinnistu omanik Piret Viilu kinnitasid OÜ-ga Timothy sõlmitud kokkulepet tuulikute püstitamiseks vastuses Kaarma valla vastavasisulisele järelepärimisele.

Lodja ja Nasva jahtklubi kinnistule tuulegeneraatorit püstitada sooviv Timothy oli vallale kinnitanud, et tal on selleks maaomanike nõusolek, kuid kirjalikud tõendid nõusoleku kohta olid seni puudunud.

Kaarma vallavalitsuse teatel on maaomaniku nõusolek tuulegeneraatori püstitamiseks üks olulisemaid eeltingimusi, kuid see ei anna siiski otsest õiguslikku alust tuulegeneraatorite püstitamiseks.
Vallavalitsuse sõnul asuvad Lodja ja Nasva jahtklubi kinnistud kompaktse asustuse vahetus läheduses ehituskeeluvööndis.

Lisaks on Timothy OÜ taotlus vastuolus Kaarma valla üldplaneeringu eelnõuga, mis pakub tuulikute püstitamiseks välja piirkonnad Sikassaare ja Piila külas.
Oma vastuseisu tuulikute püstitamisele väljendasid 15. jaanuaril toimunud külakoosolekul ka Nasva elanikud.

Praegu Saksamaal elav Lodja kinnistu omanik Piret Viilu täpsustas aga oma kirjas vallavalitsusele, et tema kinnistu ei asu täielikult ehituskeeluvööndis.

Viilu tuletas meelde, et maade ebaseaduslikult võõrandamise käigus jäi nende pere ilma Nasva kõige väärtuslikumast maatükist, mis asub endise söökla ja praeguse jõesadama territooriumil.
Asendusmaana sai perekond vastu Lodja kinnistu võimalusega sinna midagi ehitada.

Piret Viilu avaldas lootust, et neil õnnestub oma plaanid nüüd ellu viia ja nad saavad oma maatüki energiatootjatele välja rentida.

Print Friendly, PDF & Email