Vastukaja: “Riigikogulased uurivad sundkolimise tagamaid”

Oma Saar, 28. jaanuar

Sõmera hooldekodus valitseb hetkel olukord, kus erinevaid teenuseid osutatakse samas keskkonnas. Näiteks majas, kus elavad praegu toetatud elamise (TE) teenuse kliendid, osutatakse teenust ka ööpäevaringse hoolduse (ÖH) ja ööpäevaringse tugevdatud toetusega (ÖTT) klientidele. Samas on see ainuke maja, mis on kohandatud liikumispuudega isikute vajadustele.

Meie eesmärk on teenuste eristamine ning see maja sobib ainsana ÖTT klientidele teenuse osutamiseks. Kuna TE teenusel viibivad kliendid on elanud läbisegi teiste teenuste klientidega, siis ei eristu nende teenus ka sisuliselt ÖH teenusest, seega kulutavad nad rohkem ressursse kui TE teenusele on ette nähtud.

Kuna Lääne piirkonna asutuste (Koluvere HK ja Mõisamaa HK)juures on TE teenuse osutamiseks sobivaid kortereid, mis olid asustamata (endised tööandja eluruumid), siis otsustasime need remontida, sisustada ning TE teenuse tarvis kasutusele võtta. Kui remont saab valmis, siis sõidutame Sõmera kliendid neid kohti vaatama, tutvustame neile hooldekodu ja tegevusi.

Seejärel anname aega kliendile otsustamiseks, kas ta soovib ümber asuda sinna või mitte. Küll on kindel üks: Sõmeral lõpetame TE teenuse osutamise, kuna seal ei ole võimalik osutada seda nõuetele vastavalt. Kui tulevikus see võimalus tekib, näiteks seoses eakatekodu Kogulasse väljaehitamise tulemusena, siis on suur tõenäosus, et asume taas Sõmeral TE teenust osutama. Siis juba teenuse nõudeid arvestavas keskkonnas ja sisus.

Väide sooja vee puudumisest remonditud korterites on ekslik. Remondi käigus paigaldatakse soojaveeboilerid ja seega on korterites nii soe kui ka külm vesi.

Hillar Kraanvelt
AS-i Hoolekandeteenused
Lääne-Eesti piirkonna juht

Print Friendly, PDF & Email