Pressiülevaade: Vene uus patriarh – ennastsalgav võitleja ja osav oraator

Pressiülevaade: Vene uus patriarh – ennastsalgav võitleja ja osav oraator

 

Maailma ajakirjanduses kirjutati sel nädalal, et Venemaa õigeusu kiriku uueks patriarhiks valitud metropoliit Kirill on suurepärane oraator ja meediafiguur. Ajalehed rõhutavad, et uus patriarh on teravalt kritiseerinud ühiskonnas üha enam maad võtvat moraalitust ja kutsub õigeusu kirikut üles senisest aktiivsemalt levitama kristlikke väärtusi.

Ameerika liberaalne päevaleht The New York Times märgib, et Vene õigeusu kirik valis patriarhiks avameelse mehe (Russian Orthodox Church Elects Out-spoken Patriarch).

Lehe Moskva korrespondent Sophia Kishkovsky kirjutab, et metropoliit Kirill kaldub kritiseerima moraali langust ühiskonnas, samas on tal aga väga suur oikumeenilise liikumise (ecumenical movement) kogemus ja ta on seisukohal, et kirik peaks ilmalike seas senisest enam levitama oma väärtusi.

Autor jätkab: “Võitlus patriarhi tooli pärast kulges täpselt nagu kaasaegne poliitiline valimiskampaania: internetilehekülgedel ja blogides toimusid elavad debatid, mida kajastasid isegi kristlikest väärtustest reeglina väga kaugel seisvad tabloidid ja klantsajakirjad.”

Analüütikud spekuleerisid, et Kreml annab oma eelise Kirilli oponendile metropoliit Klimentile. Nende väitel oli patriarhi valinud kirikukogu liikmete seas rohkesti ilmalikule võimule lähedalseisvaid bürokraate ja ärimehi, sh isegi Venemaa lõunaosas asuva Astrahani linna tsirkusedirektor.

Peamiselt kiriku-uudiseid kajastavat portaali Credo.ru, kus Moskva patriarhaati ja metropoliit Kirilli teravalt kritiseeriti, tabas häkkerite rünnak, toob Ameerika väljaanne näiteid kuumast valimisvõitlusest. Kapist otsiti välja ka luukered – nii näiteks ilmusid jaanuari esimesel poolel Vene ajakirjanduses süüdistused, et 1990. aastatel osales metropoliit Kirill afääris, mille käigus soovis kirik saada õigust vedada riiki tollivabalt sisse tubakat ja alkoholi.

Itaalia vasaktsentristliku ajalehe La Repubblica Moskva korrespondent Leonardo Coen rõhutab aga, et kõigile üllatuseks õnnestus Vene kirikupea valida juba esimeses voorus. Artiklis “Esimene postsovetlik patriarh” (Primo patriarca post-Urss) on autor seisukohal, et see oli õigeusu kiriku tugev ja selge signaal – me oleme koondunud selle inimese selja taha, kelle valisime kogu Venemaa 16. patriarhiks.

Viimastel aastakümnetel tegi metropoliit Kirill kiriklikus hierarhias kiire tõusu ning temast sai patriarh Aleksius II parem käsi. Aleksius andis talle ülesande tegeleda Vene õigeusu kiriku ühe tähtsaima valdkonnaga – Moskva patriarhaadi välissidemed, dialoogi arendamine teiste kristlike konfessioonidega, eelkõige Rooma katoliku kirikuga, ja ühinemine välismaal emigratsioonis asuva Vene õigeusu kirikuga.

Itaalia ajaleht kirjutab, et vahetult enne valimisi toonitas metropoliit Kirill: “Usulis-teoreetilistes küsimustes on kompromissid teiste konfessioonidega lubamatud, sest just meelekindlus on see, mis kristlasi õigeusus paelub. Meie meelekindluses seisneb lootus kristluse taassünniks Euroopas ja kogu maailmas.”

Siinjuures tuletab ajakirjanik Leonardo Coen lugejatele meelde, et metropoliit Kirill on osav oraator ja suurepärane meediafiguur. Mitme aasta vältel juhtis ta televisioonis saadet, kus vastas otse-eetris televaatajate küsimustele. Sageli võib teda näha president Medvedevi ja peaminister Putini seltskonnas ning ta ei varja oma seisukohta, et kirik peaks ühiskonnaelus etendama senisest suuremat rolli.

Prantsuse parempoolne leht Le Figaro kirjutab artiklis “Kirill I: Moskva uus patriarh” (Cyrille Ier, le nouveau patriarche de Moscou) lootusrikkalt: uut kirikupead valides tegi Vene õigeusu kirik valiku avatud maailma suunas. Väljaanne märgib, et uuel patriarhil on unikaalne rahvusvaheline kogemus, samas on ta oma kiriku dogmade veendunud kaitsja.

Kirjutise autor Jean-Marie Guénois rõhutab, et kuigi Vene kiriku mõned vaimulikud süüdistavad Kirilli, et ta on Läänele liialt avatud, pole ta siiski liberaal. Ta on hukka mõistnud “liberaalse ilmaliku mõtte” ja on seisukohal, et jumalateenistusel tuleb säilitada vanaslaavi keel, millest enamik usklikke aru ei saa.

Teisalt on Kirill inimene, kellele meeldib avalikkuse ees esineda. Tema eestvedamisel töötas Vene õigeusu kirik välja uue sotsiaalse doktriini ja ta on väitnud, et riik ja kirik ei peaks teineteise tegemistesse liialt sekkuma.
Kõnealust artiklit lugedes jäi mulje, et parempoolne Le Figaro on patriarhi valimise tulemustega igati rahul.

Leht loetleb uue kirikupea mitmeid voorusi: ta on väga avatud inimene, on külastanud kõiki kontinente ja “kiriku välisministrina” on ta viiel korral kohtunud Joseph Ratzingeriga, kusjuures kolm viimast kohtumist on toimunud ajal, mil Ratzingerist oli saanud paavst Benedictus XVI.

Prantsuse leht lõpetab eriti kaunilt: “Need kaks klassikalise muusika suurt austajat – sakslasele meeldib kuulata Mozartit, venelane aga töötab tavaliselt Bachi muusika saatel – võiksid koostööd tehes kirjutada absoluutselt uue partituuri.”

Print Friendly, PDF & Email