Ümberkorraldused räsivad Saare keskkonnaametnikke (4)

Ümberkorraldused räsivad Saare keskkonnaametnikke

UUS KORD EI SUNNI REISIMA: Kalurid ei pea kalastusloa saamiseks siiski hakkama Läänemaale sõitma, vaid neil on võimalus see asi ka Saaremaal ära korraldada.

Esmaspäevast tööd alustava keskkonnaameti loomisega sattus kohapealne keskkonnaamet oma regioonis suurima löögi alla, kuna koondati kuus ametnikku.

Eesmärgiga muuta keskkonnaalast tööd tõhusamaks kaotatakse senised keskkonnateenistused, riiklikud looduskaitsekeskused ja kiirgusteenistus ning luuakse regioonid, kus hakkavad töötama kõigi nende erialade spetsialistid.

Igas regioonis koonduvad ametnikud eraldi keskkonnakasutuse, metsanduse ja looduskaitse valdkondadesse. Hiiu, Lääne, Saare regiooni keskus, mille alla kuulub ka Saare maakond, asub Läänemaal.

Seoses keskkonnaameti loomisega kaotas näiteks senises keskkonnateenistuses töö kuus spetsialisti. Veel viimaseid päevi Saaremaa keskkonnateenistuse juhatajana töötava Raivo Kallase sõnul tingis töötajate koondamise asjaolu, et uus struktuur ei näe ette kõikide alade spetsialiste igas maakonnas.

Nii asuvad näiteks veespetsialistid tööle Saare- ja Hiiumaal, kalandusspetsialistid aga hoopis Lääne- ja Hiiumaal. Saaremaalt kaovad ka jäätmete ja maavaradega seotud keskkonnaspetsialistid.

Praegu veel riikliku looduskaitsekeskuse Saare regiooni juhtiv Tõnu Talvi ei soovinud kommenteerida, mis saab esmaspäevast tema haldusalas töötavatest inimestest ning sealhulgas ka temast endast.

Raivo Kallas, kes asub esmaspäevast tööle Lääne regiooni keskkonnakasutuse juhtivspetsialistina, tõdes, et Saaremaa keskkonnateenistusest koondati siinses regioonis enim inimesi.

Samas kui Hiiu- ja Läänemaal kaotas töö kummaski maakonnas kaks inimest, siis Saaremaal peab asjad pakkima koguni kuus töötajat.
Nende hulgas ka mitu maakonnas tunnustatud oma eriala spetsialisti, kes on ses valdkonnas töötanud väga pikka aega.

Regioonijuhi kohusetäitjana tööd alustav Kaja Lotman ütles Oma Saarele, et koondatud spetsialistidele üritatakse pakkuda uut tööd. Selles osas tehakse koostööd riigimetsa majandamise keskuse ja keskkonnainspektsiooniga.
Lisaks märkis regioonijuht Kaja Lotman, et tulemas on mitmeid europrojekte, mille juures koondatud samuti rakendust leiaksid.

Samas ei osanud Kaja Lotman täpsemalt kommenteerida, kuidas tehti valikud koondamise osas, kuna see toimus keskonnaministeeriumi tasandil.

Print Friendly, PDF & Email