Muhu uudised: Muhu maardlad lõid laineid

Muhu uudised: Muhu maardlad lõid laineid

 

Nädali alguses tulli lagedale arvamustemere lainetus Koguva ja Hellamaa dolomaardlates toimetamiste üle. Üks mõte, mis kõlama jähi, et arendajad sõitvad kohjapealsetest lihtsalt üle.

Teene mõte, et muhulased muudkut võtvad üksteese ja teeste kallal, kis oo õigem muhulane ja kis mõtleb paramini. Et kas oo üldse võimalik, et ühe asja eest seistes meite soare peal seljad kokku pannasse? Teisibe Oma Saares ilmutat Uno Aaviku lehelugu Muhu dolokivide ümber tekitas netikommentaaride sihes esteks nagi ikka ühe kõva andmise ja ää tegemise.

Aga seal olli koa üks pärnaka kommentaar, mis panni inimesed rõõmsaste üksteisele kõlistama-messima ja meilima – et voata, kus ikka üks ütleb õigeste asjad ää, nõnna kut nee päriselt sii oo.

Muhulase leht ilmutas ennast. Seal kutsub Muhu Muuseum inimesi oma uut näitust voatama, mis mineva pühabe uhke pillimängi ja lauluga avati. Näitus oo omaaegses rahvatööndusettevõttes UKU töötan muhu meistritest ja nende töödest.

Sellest mineva korra aegas sai koa reagitud, et sõukste ütlemiste pärast mõni roosida ep julgegid. Ma mõtle, et oma asi, mismoodi keegid teeb. Kut muhu “päris” meistrid kellegid tegemisi valeks pidavad, siis võib ristida oma töö iseoma järele. Näiteks Liina tikand või Malle tikand. Ja keegid ärgu selle kohe kobisegu.

Jälle neh. Tallinna muhulaste pidu oo tulemas. Tallinna Muhulaste Seltsi eestseisus annab teada, et 28. veebruaril soab 20 voastad, kut Tallinna muhulased tullid kokku Eesti Raadio Valges saalis ja lõid oma selsi. Seda sündmust tähistatsegid selle voasta 28. veebruaril kellu 16 piduga Tallinnas Raua tn 1 klubi Raavis ruumides. Pidulistele esineb Külasema külaselts.

Muhulase leht reagib veel suitsuanduritest; erateede kasutamisest ja teede omanikega sõlmitavatest lepingutest. Liiva katlamaja oo rekonstrueeritud – seda soab lukeda. Muhu Turismi Assotsiatsioon hakkab ennast sellest lehenumbrist alates muhu pärismaalastele tuttavamaks reakima.

Muhu murdevõistlust tuletatse meele. Et loanitse muhu murdes entsüklopeediad – see sõna ise ootab koa muhu keele tõlkimist. Valmis töid oodetse hiljemaste Tooma Juhani sünnipäeva aegus 18. veebruaril. Viige või soatke nee Liiva või Hellamaa roamatukoguse.

Oome, 30. joanuaril kutsutse teitid kellu 17 Muhu Põhikooli, kus avatse rahvusvahelise tekstiilipärandil põhineva tootearenduskursuse INEXTEX lõputööde näitus. Näitust avavad kursusel osalejad, kursuse juhendaja Anu Kabur ja kursuse korraldaja Muhu Muuseum.

Laupa tuleb Vanatoa Turismitalus loeng-kontsert Merelaulud. See hakkab kellu 20 peale ja seda veab eest Marko Matvere.

Hellamaa külakeskuses loanitse lisaks olemasolavatele kohviomingutele ja roosimise õppemisele klaasvitraažide valmistamise kursust. Kis tahab minna, võtku külakeskuse-rahvaga ühendust, et kursuslaste arvu teada soaja.

Hellamaal esitles eile oma kokku pandud kogumikku “Muhu pärimuslik aastaring” Hellamaa raamatukogu juhataja Anne Leesla. Anne Leesla esitleb oma kogumikku koa Liiva raamatukogus tõenäoliselt tuleva nädali reede, 6. veebruaril.

Liiva roamatukogu külastajud oodetse läbi lugema ja teatavaks võtma “Liiva Raamatukogu kasutamise eeskirja”.

Jälle neh, olge’s munuksed!

Print Friendly, PDF & Email